Uchwały Rady Nadzorczej 2023

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
01 01/2023 2023-01-10 Wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) Rady Nadzorczej RSM Ikonka
02 02/2023 2023-01-10 Zatwierdzenia stawek za najem garaży na bazie RSM przy ul. Andersa 10 w Radomiu Ikonka
03 03/2023 2023-01-10 Uchwalenia zaliczek za podgrzanie 1m3 wody na Osiedlu Gołębiów I Ikonka
04 04/2023 2023-01-10 Ustalenia wynagrodzenia Prezes Zarządu Ikonka
05 05/2023 2023-01-10 Unieważnienia przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej wyboru Wiceprezesa Zarządu Ikonka
06 06/2023 2023-01-10 Uchylenia Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz uchwalenia Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisku Wiceprezesa Zarządu RSM Ikonka
07 07/2023 2023-01-26 Uchwalenia planu remontów w RSM na rok 2023. Załącznik do wglądu w Dziale organizacyjnym lub technicznym. Ikonka
08 08/2023 2023-01-26 Uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w RSM Ikonka
09 09/2023 2023-02-07 Podwyższenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul. Kolberga/Batorego oraz placu przy ul. Bema 5 Ikonka
10 10/2023 2023-02-16 Wyboru Wiceprezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ikonka
11 11/2023 2023-02-16 Ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Ikonka
12 12/2023 2023-02-16 Ustalenia Celów Zarządczych na 2023 rok dla Prezesa Zarządu Ikonka
13 13/2023 2023-03-07 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy dla budynku przy ul. Sportowej 3. Ikonka
14 14/2023 2023-03-07 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy dla budynku przy ul. Kusocińskiego 9A. Ikonka
15 15/2023 2023-03-07 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy dla budynku przy ul. Kusocińskiego 26. Ikonka
16 16/2023 2023-03-07 Zmiany Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w RSM. Ikonka
17 17/2023 2023-03-07 Zmiany Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w RSM Ikonka
18 18/2023 2023-03-07 Uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasady dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w RSM dla lokali rozliczanych od powierzchni użytkowej. Ikonka
19 19/2023 2023-03-07 Uchwalenia planu gospodarczo – finansowego RSM na rok 2023. Ikonka
20 20/2023 2023-03-07 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie​ w lokalach użytkowych na Osiedlu XV lecia – opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
21 21/2023 2023-03-07 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych na Osiedlu Gołębiów I – opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
22 22/2023 2023-04-13 Ustalenia Celów Zarządczych na 2023 rok dla Wiceprezesa Zarządu. Ikonka
23 23/2023 2023-04-13 Uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w RSM Ikonka
24 24/2023 2023-04-13 Uchwalenia stawki na eksploatację dźwigów osobowych w budynkach RSM od dnia 01.08.2023r. Ikonka
25 25/2023 2023-04-13 Uchwalenia stawek opłaty za monitoring dla lokali w budynkach przy ul. Kusocińskiego 1 i Kusocińskiego 3 Ikonka
26 26/2023 2023-04-13 Przyjęcia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w RSM Ikonka
27 27/2023 2023-04-13 Uchwalenia stawki eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych na osiedlu XV lecia Ikonka
28 28/2023 2023-04-13 Uchwalenia stawki eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych na Osiedlu Gołębiów I. Ikonka
29 29/2023 2023-04-13 Zatwierdzenia aneksu do planu remontów na 2023r Ikonka
30 30/2023 2023-04-13 Uchwalenia zaliczek za podgrzanie 1 m3 wody na Osiedlu Gołębiów I. Ikonka
31 31/2023 2023-04-13 Uchwalenia stawek odpisu na fundusz remontowy dla budynków wyposażonych w dźwigi osobowe na Osiedlu XV lecia. Ikonka
32 32/2023 2023-04-13 Uchwalenia stawek odpisu na fundusz remontowy dla budynków wyposażonych w dźwigi osobowe na Osiedlu Gołębiów I Ikonka
33 33/2023 2023-04-13 Zatwierdzenia struktury organizacyjnej RSM. Ikonka
34 34/2023 2023-05-16 Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r. Ikonka
35 35/2023 2023-05-16 Rekomendacji do Walnego Zgromadzenia RSM Sprawozdania Finansowego RSM za 2022r. Ikonka
36 36/2023 2023-05-16 Zatwierdzenia przedstawionej przez Zarząd realizacji wniosków polustracyjnych Ikonka
37 37/2023 2023-05-16 Uchwalenia zaliczki za podgrzanie 1m3 wody w budynku przy ul. Kusocińskiego 9A Ikonka
38 38/2023 2023-05-16 Wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w zasobach RSM będących w najmie Teatru Powszechnego w Radomiu Ikonka
39 39/2023 2023-06-22 Wyrażenia zgody na powołanie pełnomocnika Zarządu Ikonka
40 40/2023 2023-06-22 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Sportowej 3 Ikonka
41 41/2023 2023-06-22 Zmiany Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w RSM. Ikonka
42 42/2023 2023-06-22 Zmniejszenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ulicy Kotarbińskiego 3. Ikonka
43 43/2023 2023-06-22 Utworzenia funduszu celowego dla budynku przy ul. Kotarbińskiego 3 Ikonka
44 44/2023 2023-07-27 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 Ikonka
45 45/2023 2023-07-27 Zatwierdzenia struktury organizacyjnej RSM. Ikonka
46 46/2023 2023-08-29 Uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Uchwałą RN nr 50/2012 w dniu 11.12.2012r. oraz uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ikonka
47 47/2023 2023-08-29 Uchwalenia Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w RSM Ikonka
48 48/2023 2023-08-29 Zmiany Planu remontów na 2023r. Ikonka
49 49/2023 2023-09-26 Uchwalenia Regulaminu Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ikonka
50 50/2023 2023-09-26 Uchwalenia Regulaminu korzystania z klimatyzatorów w zasobach RSM Ikonka
51 51/2023 2023-09-26 Uchwalenia zaliczki za podgrzanie 1m3 wody w budynku przy ul. 11 Listopada 40/46 Ikonka
52 52/2023 2023-09-26 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych na Osiedlu XV Lecia – opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
53 53/2023 2023-09-26 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie​ w lokalach mieszkalnych na Osiedlu Gołębiów I – opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
54 54/2023 2023-09-26 Uchwalenia stawki z tytułu ubezpieczenia majątkowego Ikonka
55 55/2023 2023-10-19 Odwołania pana Huberta Cis z funkcji Wiceprezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ikonka
56 56/2023 2023-10-19 Zmiany Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w RSM Ikonka
57 57/2023 2023-10-19 Wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok Ikonka
58 58/2023 2023-10-24 Wyboru Wiceprezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ikonka
59 59/2023 2023-11-23 Wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych 205/75, 205/96 oraz 205/121 Ikonka
60 60/2023 2023-11-23 Wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na działce o numerze ewidencyjnym 205/94. Ikonka
61 61/2023 2023-11-23 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na remont i termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 19. Ikonka
62 62/2023 2023-11-23 Uchwalenia planu remontów w RSM na rok 2024 Ikonka
63 63/2023 2023-12-19 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pracę z panią Karoliną Czerwonką Domagałą Ikonka