Obsługa techniczna

Dane kontaktowe

Radpec S.A - dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.c.w

tel. 993, 48 332-18-50

 

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

tel. 994, 48 383-15-81, 48 383-15-64

 

ZEORK RZE Radom - zaopatrzenie w energię elektryczną

tel. 991, 48 356-71-10

 

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - zaopatrzenie w gaz

tel. 992, 48 360-43-40

 

Pogotowie elektryczne w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy

tel. 662 097 506

 

Pogotowie hydrauliczne w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy

tel. 662 097 195