Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Zarząd RSM informuje, że w dniu 24.06.2023r. odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało dostarczone do skrzynek Członkow Spółdzielni w dniu 31.05.2023r.

Wszystkie dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne dla Czonków RSM w eBOK’u w zakładce Dokumenty.