Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Zarząd RSM informuje, że w dniu 20.06.2024r. odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało dostarczone do skrzynek Członkow Spółdzielni w dniu 28.05.2024r.

Wszystkie dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne dla Czonków RSM w eBOK’u w zakładce Dokumenty.