O spółdzielni

O Spółdzielni

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała 29 stycznia 1946 roku i jest jednostką, z której wywodzi się większość radomskich spółdzielni mieszkaniowych.
Jej założycielem jest człowiek, który dla miasta Radomia miał ogromne znaczenie - Józef Grzecznarowski.
Człowiek niezwykle ciekawy i niekonwencjonalny. "Kto zna lepiej nasze troski, jak nie Józef Grzecznarowski" - takie powiedzenie funkcjonowało jeszcze za jego życia, bowiem juz wtedy uważany był za wybitną, zasłużoną dla Radomia Osobę. Za swoją dzialalność dostał wiele odznaczeń i wyróżnień. W latach 1927-1930 i 1938-1939 był prezydentem Radomia. Od roku 1928 był też przez siedem lat posłem na Sejm.

Gdy robił karierę samorządową, doprowadził między innymi do budowy wodociągów z wieżą ciśnień na Glinicach i stacją pomp przy ulicy Filtrowej, kanalizacji, gazowni, rzeźni, czterech szkół, bloków mieszkalnych i baraków dla bezdomnych oraz targowiska na placu Jagiellońskim. Przyczynił się też do budowy linii kolejowej z Radomia do Warszawy.

J. Grzecznarowski z długoletnim działaczem spółdzielczym

Aby zmniejszyć bezrobocie, sprowadził do Radomia kilka zakładów pracy, między innymi fabryki obuwia "Bata" i telefonów "Ericsson". Przez kilka lat starał się o budowę wiaduktu na ulicy Słowackiego, który w 1938 roku osobiście otworzył. Od lat pięćdziesiątych do końca swego życia tworzył nowe osiedla dla tysięcy Radomian, w tym Obozisko, Planty i XV-lecia.
Zmarł 7 kwietnia 1976 roku, w wieku 92 lat.

Pierwszym osiedlem, którego budowę rozpoczął Grzecznarowski było Osiedle "XV-lecia", dzieło jego życia, uważane kiedyś za najpiękniejszą dzielnicę Radomia.

W ciągu kilku lat powstały nowe bloki, ulice, przedszkola, szkoły, sklepy i inne obiekty dla pożytku publicznego. Zatrudnieni zostali ogrodnicy, którzy mieli się zatroszczyć o otoczenie tego osiedla. To właśnie dlatego Osiedle XV-Lecia jest jednym z najbardziej zielonych osiedli w Radomiu. Ponadto zakupiono również od artystów liczne rzeźby, niektóre z nich stoją na tym osiedlu nadal. Wielu mieszkańców pamięta również oczka wodne z fontannami, po których niestety pozostał niewielki ślad, bowiem zostały zasypane. Wybudowano nawet schrony na wypadek wojny. To te charakterystyczne budki na trawnikach, których nie można już spotkać w nowszych dzielnicach.

W czasie świetności RSM, która przypadła na drugą połowę lat 70, tuż przed wyodrębnieniem się z zasobów RSM Spółdzielni "Ustronie" i "Nasz Dom", zapadła decyzja o budowie
"Gołębiowa I". Do 1983 zamieszkiwało tam ponad 7 tys. osób.
W 1987 roku wystartowała ostatnia duża inwestycja Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Osiedle "Gołębiów II".

W oparciu o uchwałę ZP nr 10/2008 z dnia 07.06.2008r. dotyczącą wydzielenia osiedla Gołębiów II z zasobów RSM Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział KRS dokonał z dniem 06 stycznia 2009r. rejestracji Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II im. Ignacego Paderewskiego.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza dwoma osiedlami: XV-Lecia i Gołębiów I, na których łącznie zamieszkuje około 9963 mieszkańców.
RSM zajmuje łącznie powierzchnię 231 916,66 m2, w tym osiedle XV lecia: 132 240,70 m2, natomiast osiedle Gołębiów I: 99 675,96 m2.
RSM posiada 88 budynków mieszkalnych, z czego 60 na osiedlu XV lecie i 28 na osiedlu Gołębiów I.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im J. Grzecznarowskiego wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000085072, działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze oraz Statut zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Podstawowym zaś celem działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych swoich członków i ich rodzin.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 29 stycznia 2016r. obchodziła 70 - lecie powstania i z tej okazji odbyła się uroczysta Msza święta oraz zorganizowane zostało uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Naszego Patrona Józefa Grzecznarowskiego.