Przetargi

Przetarg nieograniczony na remont balkonów budynku przy ul. Kotarbińskiego 3

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: 

Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy T. Kotarbińskiego 3, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 04.06.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 04.06.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. 11 Listopada 12

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy 11 Listopada 12 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 10.06.2024r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 10.06.2024r. o godz. 12:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Chrobrego 19

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Chrobrego 19 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 10.06.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 10.06.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Andersa 7 m. 170B mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,00 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), XI piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 187.000 zł
  • wadium – 9.350 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:00.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Kotarbińskiego 4 m. 88A mieszkanie o powierzchni użytkowej 30,00 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), XI piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 145.000 zł
  • wadium – 7.250 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:15.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 28.05.2024.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.

W lokalach pkt. 1, 2 nie ma osób zameldowanych. 

Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności.

Lokale pkt. 1, 2 można oglądać w dniach od 13.05.2024 roku do dnia 24.05.2024 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla Gołębiów I przy ul. Andersa 10, tel 48 385-77-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

Przetarg nieograniczony na remont balkonów budynku przy ul. Skorupki 4

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ks. Skorupki 4, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 18.04.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 18.04.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z płytek w budynku przy ul. Obrońców Warszawy 4

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie posadzki z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (5) pięciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym V kondygnacyjnym przy ulicy Obrońców Warszawy 4 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 11.04.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 11.04.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont balkonów budynku przy ul. Skorupki 4

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ks. Skorupki 4, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 04.04.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 04.04.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na przeglądy techniczne budynków Spółdzielni

Zapytanie ofertowe na konserwację i monitoring systemów alarmowych i CCTV w RSM

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ul. Andersa 2

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną stropodachu i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 21.03.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 21.03.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Sportowej 1

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie I, III i IV klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sportowej 1 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 14.03.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 14.03.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Sportowa  28/30 m. 16 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,15 m2 (1 pokój + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), II piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 144.000 zł
  • wadium – 7.200 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Sportowa 31 m. 27 mieszkanie o powierzchni użytkowej 26,00 m2 (1 pokój + przedpokój +  kuchnia + łazienka z w.c.), II piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 121.000 zł
  • wadium – 6.050 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:15.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 3. ul. Sportowa 5 m. 17A mieszkanie o powierzchni użytkowej 24,03 m2 (1 pokój + przedpokój +  łazienka z w.c.), V piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 66.000 zł
  • wadium – 3.300 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:30.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 4. ul. Andersa 7 m. 170B mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,00 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), XI piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 198.000 zł
  • wadium – 9.900 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:45.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 22.03.2024.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.

W lokalu pkt. 2, 4 nie ma osób zameldowanych. W lokalach pkt. 1, 3 zostało wszczęte wymeldowanie w postępowaniu administracyjnym.

Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale pkt. 1, 2, 3 można oglądać w dniach od 11.03.2024 roku do dnia 22.03.2024 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Lokal pkt. 4 można oglądać w dniach od 11.03.2024 roku do dnia 22.03.2024 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla Gołębiów I przy ul. Andersa 10, tel 48 385-77-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z płytek gresowych w budynku przy ul. Obrońców Warszawy 4

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie posadzki z płytek gresowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w (5) pięciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym V kondygnacyjnym przy ulicy Obrońców Warszawy 4 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 07.03.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 07.03.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia Spółdzielni

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Chrobrego 19 m. 90 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,32 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), IV piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 162.000 zł
  • wadium – 8.100 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Czysta 7 m. 69 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,10 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), III piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 216.000 zł
  • wadium – 10.800 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:30.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 3. ul. 11 Listopada 2/4 m. 190 mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,40 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), X piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 190.000 zł
  • wadium – 9.500 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:00.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 4. ul. Andersa 7 m. 170B mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,00 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), XI piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 221.000 zł
  • wadium – 11.050 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:30.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 26.01.2024.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 15.01.2024 roku do dnia 26.01.2024 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

 1. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I
 2. Zadanie II - Osiedle XV-Lecia

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 11.01.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 11.01.2024r. o godz. 10:15. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania budynków i terenów zewnętrznych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

 1. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I
 2. Zadanie II - Osiedle XV-Lecia

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 07.12.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 07.12.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

 1. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I
 2. Zadanie II - Osiedle XV-Lecia

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 05.12.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 05.12.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dachów budynków będących w zasobach RSM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie usługi odśnieżania dachów budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 30.11.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 30.11.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Chrobrego 19 m. 90 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,32 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), IV piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 183.000 zł
  • wadium – 9.150 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Czysta 7 m. 90 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,10 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), X piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 216.000 zł
  • wadium – 10.800 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:30.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 3. ul. Czysta 7 m. 69 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,10 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), III piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 240.000 zł
  • wadium – 12.000 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:00.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 04.12.2023.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 15.11.2023 roku do dnia 30.11.2023 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|