Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przed budynkiem przy ulicy Zientarskiego 10

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie chodnika przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zientarskiego 10 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 13.06.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 13.06.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę drzwi do klatek schodowych budynków przy ulicy Kusocińskiego 20 i Czystej 7

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zaworów grzejnikowych

Zapytanie ofertowe na remont chodnika przy budynku Kusocińskiego 3.