Zarząd

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowią:

Prezes Zarządu - Karolina Czerwonka-Domagała

Wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Uchwałą RN nr 60/2022 z dnia 21.12.2022r. z powierzeniem pełnienia fukcji od dnia 02.01.2023r.

 

Wiceprezes Zarządu - Hubert Cis

Wybrany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Uchwałą RN nr 10/2023 z dnia 16.02.2023r. z dniem podpisania umowy o pracę tj. od dnia 10.05.2023r.

 

 

Aktualności RSM