Druki do pobrania

Wnioski i formularze do pobrania

Zgodnie z założeniami przyjętymi do programu "Działania energooszczędne i termomodernizacyjne w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej", którego jednym z działań jest kompleksowa modernizacja instalacji c.o. w budynkach w tym wymiana grzejników, z dniem 2.05.2017r. wstrzymujemy wydawanie i akceptację wniosków o wymianę grzejników w mieszkaniach. Informacja powyższa dotyczy budynków ujętych we wniosku złożonym do NFOŚiGW w Warszawie, umieszczonych w Planie Remontów na rok 2018 i lata następne, który to został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2018.