Lokale użytkowe

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 lok. 30 o pow. 22,55 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 4. Lokal przy ul. Struga 19/21 o pow. 64,93 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 436,00 zł

 6. Lokal przy ul. Skorupki 1 o pow. 26,30 m2 pawilon
  • Cena minimalna najmu 14,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 7. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 23.07.2024r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 23.07.2024r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 1-5), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 6-7)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2024r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104,  tel. 48 384 03 66 

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 lok. 30 o pow. 22,55 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 4. Lokal przy ul. Struga 19/21 o pow. 64,93 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Skorupki 1 o pow. 26,30 m2
  • Cena minimalna najmu 14,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 23.05.2024r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 23.05.2024r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 1-4), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 5-6)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2024r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104,  tel. 48 384 03 66 

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 lok. 30 o pow. 22,55 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 4. Lokal przy ul. Skorupki 1 o pow. 26,30 m2
  • Cena minimalna najmu 14,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 07.03.2024r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 07.03.2024r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 1-3), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 4-5)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2024r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104,  tel. 48 384 03 66 

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 3. Lokal przy ul. Sportowej 33 pawilon o pow. 30,78 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 4. Lokal przy ul. Sportowej 3 lok. 30 o pow. 22,55 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Skorupki 1 o pow. 26,30 m2
  • Cena minimalna najmu 14,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 6. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 145,03 m2
  • Cena minimalna najmu 7,20 zł/m2 (netto)
  • Wadium 105,00 zł

 7. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 20.12.2023r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 20.12.2023r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 1-4), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 5-7)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2023r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104,  tel. 48 384 03 66 

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 3. Lokal przy ul. Sportowej 33 pawilon o pow. 30,78 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 4. Lokal przy ul. Sportowej 3 lok. 30 o pow. 22,55 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Skorupki 1 o pow. 26,30 m2
  • Cena minimalna najmu 14,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 6. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 145,03 m2
  • Cena minimalna najmu 7,20 zł/m2 (netto)
  • Wadium 105,00 zł

 7. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 28.09.2023r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 28.09.2023r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 1-4), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 5-7)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2023r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104,  tel. 48 384 03 66 

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 436,00 zł

 3. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 4. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Sportowej 33 pawilon o pow. 30,78 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 6. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 o pow. 72,14 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 30.03.2023r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 30.03.2023r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 2-5), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 1, 6)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2023r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104,  tel. 48 384 03 66 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada następujące lokale użytkowe do wynajęcia pod działalność gospodarczą:

 • ul. Miła 4/8 - pow. 76,78 m2
 • ul. Czysta 7 - o pow. 872,00 m2
 • ul. Sportowa 1 - o pow. 21,90 m2
 • ul. Kotarbińskiego 2 - pow. 24,10 m2
 • ul. Zientarskiego 4 - pow. 63,90 m2

Więcej informacji pod numerem telefonu: 48 384 03 66 - Lokale użytkowe (6).

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w zasobach RSM dnia 13.04.2022r. wyłoniono najemców lokali: przy ul. Sportowej 33 pawilon o pow. 30,78m2, ul. Andersa 10 o pow. 44,44 m2, oraz ul. Andersa 10 o pow. 39,46 m2.
Na pozostałe lokale odbędzie się konkurs ofert w późniejszym terminie.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 436,00 zł

 3. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 4. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Sportowej 33 pawilon o pow. 30,78 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 6. Lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 44,44 m2
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 7. Lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 39,46 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 13.04.2022r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 13.04.2022r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 2-5), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 1, 6, 7)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2022r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, lub Dział Czynszów - lokale użytkowe.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 23.02.2022 wyłoniła najemców na lokale: ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 145,03 m2 oraz 11 Listopada 2/4 o pow. 62,54 m2.
Na pozostałe zostanie ogłoszony konkurs na najem w późniejszym terminie.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 145,03 m2 (po barze Pyza)
  • Cena minimalna najmu 7,20 zł/m2 (netto)
  • Wadium 105,00 zł

 3. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 436,00 zł

 4. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 6. Lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 sklep o pow. 62,54 m2
  • Cena minimalna najmu 14,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 23.02.2022r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 23.02.2022r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 3-6), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 1-2)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.02.2022r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, lub Dział Czynszów - lokale użytkowe.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 145,03 m2 (po barze Pyza)
  • Cena minimalna najmu 7,20 zł/m2 (netto)
  • Wadium 105,00 zł

 3. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 436,00 zł

 4. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 5. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 6. Lokal przy ul. Sportowej 33 pawilon o pow. 30,78 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 17.11.2021r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 17.11.2021r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 3-6), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 1-2)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2021r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32 lub 48.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w konkursie ofert na lokale użytkowe w dniu 02.09.2021 wyłoniono najemcę na najem lokalu użytkowego przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2 (z węzłem sanitarnym).
Na najem pozostałych lokali zostanie ogłoszony konkurs ofert w późniejszym terminie.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2 (z węzłem sanitarnym)
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 3. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 145,03 m2 (po barze Pyza)
  • Cena minimalna najmu 7,20 zł/m2 (netto)
  • Wadium 105,00 zł

 4. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 436,00 zł

 5. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 6. Lokal przy ul. Sportowej 1 lok. 30 o pow. 21,90 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 02.09.2021r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 02.09.2021r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 4-6), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 1-3)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2021r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 18.03.2021 wyłoniono najemcę na lokal przy ul. Struga 19/21. Na pozostałe lokale zostanie ogłoszony konkurs w późniejszym terminie.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 24,10 m2
  • Cena minimalna najmu 9,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 2. Lokal przy ul. Struga 19/21 o pow. 64,93 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

 3. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 76,78 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł

Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.

 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 18.03.2021r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 18.03.2021r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020 (pkt. 2, 3), Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 (pkt. 1)
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2021r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.