Uchwały Rady Nadzorczej 2022

Uchwały Rady Nadzorczej

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2022 2022-01-20 Nowelizacji Uchwały RN nr 37/2019 z dnia 18.09.2019r. Ikonka
2 2/2022 2022-01-20 Uchwalenia opłaty stałej CCW na pokrycie kosztów stałych energii cieplnej dla celów centralnej ciepłej wody w budynkach na Osiedlu XV-Lecia. Ikonka
3 3/2022 2022-01-20 Uchwalenia opłaty stałej CCW na pokrycie kosztów stałych energii cieplnej dla celów centralnej ciepłej wody w budynkach na Osiedlu Gołębiów I. Ikonka
4 4/2022 2022-01-20 Uchwalenia planu remontów w RSM na rok 2022. Ikonka
5 5/2022 2022-01-20 Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zwrotu kwoty 32.000 zł do sfinansowania remontu balkonów na budynku przy ul. Kusocińskiego 1. Ikonka
6 6/2022 2022-01-20 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka za okres od 01.10.2021r. do 31.12.2021r. Ikonka
7 7/2022 2022-01-20 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.10.2021r. do 31.12.2021r. Ikonka
8 8/2022 2022-02-08 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w n/w budynkach na Osiedlu XV-Lecia - opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
9 9/2022 2022-02-08 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w n/w budynkach na Osiedlu Gołębiów I - opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
10 10/2022 2022-02-08 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 2/4. Ikonka
11 11/2022 2022-02-24 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych na Osiedlu XV-Lecia - opłata niezależna od Spółdzielni Ikonka
12 12/2022 2022-02-24 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych na Osiedlu Gołębiów I - opłata niezależna od Spółdzielni Ikonka
13 13/2022 2022-04-04 Zmiany Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
14 14/2022 2022-04-04 Uchwalenia stawek odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych w budynkach RSM. Ikonka
15 15/2022 2022-04-04 Zmiany Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
16 16/2022 2022-04-04 Uchwalenia stawki na eksploatację dźwigów osobowych w budynkach RSM. Ikonka
17 17/2022 2022-04-04 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka za okres od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. Ikonka
18 18/2022 2022-04-04 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. Ikonka
19 19/2022 2022-04-04 Odwołania Prezesa Zarządu i rozwiązania umowy o pracę. Uchwała do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
20 20/2022 2022-04-04 Uchwalenia planu gospodarczo-finansowego RSM na rok 2022. (załączniki do planu dotyczące poszczególnych nieruchomości na osiedlu XV lecia i Gołębiów I – do wglądu w dziale organizacyjnym) Ikonka
21 21/2022 2022-04-19 Uchylenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu i uchwalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu – naboru kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
22 22/2022 2022-04-19 Wprowadzenia stawek opłaty za monitoring dla lokali w budynkach przy ul. Kusocińskiego 1 i Kusocińskiego 3. Ikonka
23 23/2022 2022-04-19 Wprowadzenia stawki opłaty za monitoring dla lokali budynku przy ul. 11 Listopada 2/4. Ikonka
24 24/2022 2022-04-19 Wprowadzenia stawki opłaty za monitoring dla lokali budynku przy ul. 11 Listopada 6/8. Ikonka
25 25/2022 2022-06-01 Zatwierdzenia struktury organizacyjnej RSM. Ikonka
26 26/2022 2022-06-01 Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r. Ikonka
27 27/2022 2022-06-01 Wyboru Prezesa Zarządu RSM. Ikonka
28 28/2022 2022-06-01 Ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu RSM.(do wglądu w Dziale Organizacyjnym)
29 29/2022 2022-06-01 Rekomendacji do Walnego Zgromadzenia RSM Sprawozdania finansowego RSM za 2021r. Ikonka
30 30/2022 2022-07-06 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka za okres od 01.04.2022r. do 30.06.2022r. Ikonka
31 31/2022 2022-07-06 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Włodzimierza Mazura za okres od 02.06.2022r. do 30.06.2022r. Ikonka
32 32/2022 2022-07-06 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.04.2022r. do 30.06.2022r. Ikonka
33 33/2022 2022-07-06 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nr 205/258, 205/378, 205/242 służebnością gruntową - drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego użytkownika bądź właściciela nieruchomości zabudowanej garażem stanowiązej działkę nr 205/262 (boks garażowy nr 6 Ikonka
34 34/2022 2022-08-08 Ustalenie wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina. (do wglądu w dziale organizacyjnym)
35 35/2022 2022-09-06 Zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w RSM. Ikonka
36 36/2022 2022-09-06 Zatwierdzenia opłat za garaże na Osiedlu XV-Lecia od dnia 01.01.2023r. Ikonka
37 37/2022 2022-09-06 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w budynkach na Osiedlu XV-Lecia - opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
38 38/2022 2022-09-06 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w budynkach na Osiedlu Gołębiów I - opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
39 39/2022 2022-09-06 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych na Osiedlu XV-Lecia - opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
40 40/2022 2022-09-06 Uchwalenia zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych na Osiedlu Gołębiów I - opłata niezależna od Spółdzielni. Ikonka
41 41/2022 2022-09-06 Zatwierdzenia stawek za dzierżawę pojemników na odpady komunalne od dnia 01.01.2023r. Ikonka
42 42/2022 2022-09-06 Uchwalenia przeszacowania szacunkowych kosztów robót Planu remontów w RSM na rok 2022. Ikonka
43 43/2022 2022-09-06 Przyjęcia aneksu do planu remontów na rok 2022 dotyczącego budynku przy ul. Powstańców Śląskich 11. Ikonka
44 44/2022 2022-09-06 Uchwalenia propozycji długoterminowego planu wymiany dźwigów osobowych (wind) w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
45 45/2022 2022-10-03 Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM Ikonka
46 46/2022 2022-10-03 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM Ikonka
47 47/2022 2022-10-03 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM Ikonka
48 48/2022 2022-10-03 Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej RSM Ikonka
49 49/2022 2022-10-03 Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM Ikonka
50 50/2022 2022-10-18 Uchwalenia Regulaminu zasad windykacji w RSM Ikonka
51 51/2022 2018-10-18 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Włodzimierza Mazura za okres od 01.07.2022r. do 30.09.2022r. Ikonka
52 52/2022 2022-10-18 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.07.2022r. do 30.09.2022r. Ikonka
53 53/2022 2022-11-15 Odwołania pana Włodzimierza Mazura ze stanowiska i funkcji Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ikonka
54 54/2022 2022-11-15 Odwołania pana Adama Serafina ze stanowiska i funkcji Wiceprezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ikonka
55 55/2022 2022-11-15 Ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego Ikonka
56 56/2022 2022-11-15 Oddelegowania 2 Członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółdzielni Ikonka
57 57/2022 2022-11-23 Uchwalenia Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu RSM Ikonka
58 58/2022 2022-11-23 Uchylenia uchwały nr 56/2022 z dnia 15.11.2022r. dotyczącej oddelegowania 2 Członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółdzielni Ikonka
59 59/2022 2022-11-23 Wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Ikonka
60 60/2022 2022-12-21 Wyboru Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ikonka
61 61/2022 2022-12-21 Wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Ikonka