Przetargi

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 09.12.2013r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 Listopada 2/4 m. 136 mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,40 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro IV w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 86.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 86.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.300 zł
 2. ul. Sportowa 33 m. 37 mieszkanie o powierzchni użytkowej 26,00 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 64.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 64.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.200 zł
 3. ul. Chrobrego 13 m. 65 mieszkanie o powierzchni użytkowej 29,70 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), X piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 61.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 61.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.050 zł
 4. ul. Sportowa 2 m. 33 mieszkanie o powierzchni użytkowej 24,77 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), III piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 63.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 63.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.150 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 03.01.2013 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1200 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20913200010002610420000010. Wpłacenie najwyższej kwoty wadium upoważnia do udziału w przetargu każdego wystawionego mieszkania. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 16.12.2013 roku do dnia przetargu w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 03.01.2013r., został rozstrzygnięty, wszystkie mieszkania zostały sprzedane. Spółdzielnia zawarła umowy przeniesienia własności sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz osób, które przetarg wygrały.

Przetarg nieograniczony na sprzątanie w nieruchomościach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radom, dnia 18.11.2013r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Usługa sprzątania na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 26.11.2013 r. do godz. 10:00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66; wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na sprzątanie w nieruchomościach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zamówienia pn.: "Usługa sprzątania na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu" W przetargu brało udział 5 firm. Dokonano wyboru oferty firmy: CARZONI Izabela Seweryn, ul. Sierpniowa 2, 26-600 Radom

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 25.10.2013r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 Listopada 6/8 m. 116 mieszkanie o powierzchni użytkowej 30,10 m2 (1 pokój z wnęką + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro I w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 45.080 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 45.080 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 2.254 zł
 2. ul. Kusocińskiego 9A m. 55 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,12 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro III w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 60.270 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 60.270 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.013 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2013 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5, w godz. od 700 – 1500 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl w zakładce Przetargi. Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20913200010002610420000010. Wpłacenie najwyższej kwoty wadium upoważnia do udziału w przetargu każdego wystawionego mieszkania. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 08.11.2013 roku do dnia przetargu w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-41 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 20.11.2013r., został rozstrzygnięty, wszystkie mieszkania zostały sprzedane. Spółdzielnia zawarła umowy przeniesienia własności sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz osób, które przetarg wygrały.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach w 15 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

OGŁOSZENIE Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i piwnicach w 15 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 11.10.2013r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66; wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach w 15 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i piwnicach w 15 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu" zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonania robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego. W przetargu brały udział 3 firmy. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zlożonej przez: Fabrykę Okien SPECTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Ceramicznej 4 za kwotę 395.610,48 zł

Przetarg nieograniczony na kapitalny remont 14 płyt balkonowych z wymianą 14 balustrad

OGŁOSZENIE Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Kapitalny remont 14 płyt balkonowych z wymianą 14 balustrad balkonowych oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prądzyńskiego 1 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu”. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 16.09.2013r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66; wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na kapitalny remont 14 płyt balkonowych z wymianą 14 balustrad

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Kapitalny remont 14 płyt balkonowych z wymianą 14 balustrad balkonowych oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prądzyńskiego 1 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu” zgodnie z obowiązującym w RSM "Regulaminem pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonania robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej". W przetargu wzięła udział 1 firma. Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi dotyczące zamówienia. Wybrano ofertę złożoną przez ANRAD-TERMOMODERNIZACJA Andruszkiewicz Krzysztof z siedzibą w Radomiu przy ul. Rapackiego 11/43A na kwotę 58.869,40 zł brutto

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach

OGŁOSZENIE Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 13.09.2013r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66; wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu" zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonania robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego. W przetargu brały udział 4 firmy. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zlożonej przez: Fabrykę Okien SPECTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Ceramicznej 4 za kwotę 323.836,92 zł

Konkurs ofert na oddanie w najem lokali użytkowych w zasobach RSM z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

OGŁOSZENIE Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
 1. lokal przy ul. 11-go Listopada 2/4 o pow. 90.12 m²
 2. lokal przy ul. Czysta 7 o pow. 27.89 m²
 3. lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45.59 m²
 4. lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 20.80 m²
 5. lokal przy ul. Sportowej 5 o pow. 122.43 m²
 6. lokal przy ul. Sportowej 3 o pow. 82.37 m²
 7. lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 57.23 m²
 8. lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 21.25 m²
 9. lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 18.00 m²
 10. lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 33.76 m²
 11. lokal przy ul. Skorupki 1 o pow. 395.71 m²
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości. Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub druk ofert do pobrania w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104 pok.6 podpisane przez oferenta w zamkniętych, opisanych kopertach należy składać w siedzibie RSM do dnia 28.06.2013r do godz. 13.00 z podaniem rodzaju działalności i stawką za m2. Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu. Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w Zespole Zarządzania Zasobami w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 6 w godz. 7.00-15.00 tel. 48 384 03 66 wew. 41.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod płatny parking samochodów osobowych.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu ogłasza konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu o pow. 2900 m2 działka nr 205/115 w Radomiu przy ul. Andersa 1 z przeznaczeniem pod płatny parking samochodów osobowych.
 1. Aktualnie teren pod parking częściowo utwardzony.
 2. Spółdzielnia zapewnia dostęp do żródła energii elektrycznej rozliczanej według wskazań licznika.
 3. Minimalna cena 1m2 za miesiąc wynosi 0,60 zł. plus VAT
 4. Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub druk oferty do pobrania w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104 pok. 6, podpisane przez oferenta w zamkniętych, opisanych kopertach należy składać w terminie do 30.04.2013r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104.
 5. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium na konto nr 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 do dnia 30.04.2013r. do godz. 15.00 w kwocie 174 zł.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór dzierżawcy nastąpi 06.05.2013r godz. 14.00 w siedzibie RSM w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104.
 7. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana stawka czynszu dzierżawy, ale nie niższa od ustalonej stawki minimalnej.
 8. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem Najmu Lokali Użytkowych.
 9. Z regulaminem najmu lokali użytkowych i wzorem umowy dzierżawy można zapoznać się w Dziale zarządzania zasobami pok.6 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104.
 10. RSM zastrzega sobie prawo uznania, że konkurs nie dał wyniku lub został unieważniony bez podania przyczyn i bez ponoszenie jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Informacji w  sprawie niniejszego konkursu udziela Zespół zarządzania zasobami RSM w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 w godz. 7-15 tel. 48 384 03 66 lub 98 wew.41. Radom dnia 12.04.2013 r.

Konkurs ofert na oddanie w najem lokali użytkowych w zasobach RSM z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza konkurs ofert na oddanie w najem lokali użytkowych w zasobach RSM z przeznaczeniem na działalność gospodarczą:
 1. Lokal ul. 11-go Listopada 2/4 o pow. 90,12 m2
  • minimalna stawka 5,50 zł/m2+ VAT
  • wadium 50 zł
 2. Lokal ul. Czysta 7 o pow. 27,89 m2
  • minimalna stawka 8 zł/m2+ VAT
  • wadium 30 zł
 3. Lokal ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2
  • minimalna stawka 12 zł/m2+ VAT
  • wadium 60 zł
 4. Lokal ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 20.80 m2
  • minimalna stawka 6,50 zł/m2+ VAT
  • wadium 20 zł
 5. Lokal ul. Kotarbińskiego 2  o pow. 145,03 m2
  • minimalna stawka 7,20 zł/m2+ VAT
  • wadium 110 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu doliczona zostanie stawka 3 zł/m2+ VAT z tytułu centralnego ogrzewania oraz 1,89zł/m2 z tytułu podatku od nieruchomości.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub druk ofert do pobrania w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104 pok.6 podpisane przez oferenta w zamkniętych, opisanych kopertach należy składać w terminie do 30.04.2013 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104.
 • Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium na konto 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 30.04.2013 do godz. 15.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najemcy nastąpi 06.05 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie RSM w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104.
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem Najmu Lokali Użytkowych.
 • Z Regulaminem Najmu Lokali użytkowych można zapoznać się w Zespole Zarządzania Zasobami pok. 6 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104. Informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Zespół Zarządzania Zasobami RSM w  siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 w godz. 7 do 15 tel. 48 384-03-66 wew. 41
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo uznania, że konkurs nie dal wyniku lub został unieważniony bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych
Radom dnia 12.04.2013 r.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 28.03.2013r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 Listopada 22 m. 54 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,19 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro II w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 66.300 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 66.300 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.300 zł
 2. ul. 11 Listopada 6/8 m. 116 mieszkanie o powierzchni użytkowej 30,10 m2 (1 pokój z wnęką + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro I w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 55.250 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 55.250 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 2.800 zł
 3. ul. Kusocińskiego 9A m. 55 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,12 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro III w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 73.950 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 73.950 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.700 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2013 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5, w poniedziałki i czwartki w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl w zakładce Przetargi. Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20913200010002610420000010. Wpłacenie najwyższej kwoty wadium upoważnia do udziału w przetargu każdego wystawionego mieszkania. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniu 10.04.2013 roku w godz. 1000 - 1200 oraz w  dniu 15.04.2013 roku w godz. 1000 - 1200. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon (48) 384 03 66 wew. 32.

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod płatny parking samochodów osobowych

Radom, dnia 14.02.2013r. Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu ogłasza konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu o pow. 2900 m2 działka nr 205/115 w Radomiu przy ul. Andersa 1 z przeznaczeniem pod parking samochodów osobowych.
 1. Aktualne zagospodarowanie parkingu: teren częściowo utwardzony, ogrodzony, brama automatyczna, budynek portierni.
 2. Ogrodzenie, brama, portiernia nie są własnością Spółdzielni. Istnieje możliwość odkupienia w/w od poprzedniego dzierżawcy. Spółdzielnia zapewnia dostęp do źródła energii elektrycznej rozliczanej według wskazań licznika.
 3. Okres dzierżawy 3 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 3-letnie okresy.
 4. Planowane rozpoczęcie dzierżawy od 01.03.2013 roku.
 5. Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub druk oferty do pobrania w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104 pok. 6, podpisane przez oferenta w zamkniętych, opisanych kopertach należy składać w terminie do 21.02.2013 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego.
 6. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium na konto nr 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 do dnia 21.02.2013 r. do godz. 13.00 w kwocie 500 zł.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór dzierżawcy nastąpi 21.02.2013 r. godz. 13.15 w siedzibie RSM w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104.
 8. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana stawka czynszu dzierżawy.
 9. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem Najmu Lokali Użytkowych.
 10. Z regulaminem najmu lokali użytkowych i wzorem umowy dzierżawy można zapoznać się w Dziale zarządzania zasobami pok. 6 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104.
Informacji w  sprawie niniejszego konkursu udziela Zespół zarządzania zasobami RSM w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 w godz. 7-15 tel. 48 384 03 66 lub 98 wew. 41.

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod płatny parking samochodów osobowych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznarowskiego w Radomiu informuje, że konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu o pow.2900m2, działka nr 205/115 w Radomiu przy ulicy Andersa 1 z przeznaczeniem pod parking samochodów osobowych, z uwagi na istotne błędy formalno–prawne popełnione w trakcie postępowania konkursu został unieważniony.

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych..."

Radom, dnia 08.02.2013r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych zlokalizowanych na działce nr 5/82 dla potrzeb dozoru bezposredniego i monitoringu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy 11-go Listopada 2/4 i 11-go Listopada 6/8 w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 22.02.2013r. do godz. 13.00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Eksploatacji i Utrzymania zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz uznania, że przetarg nie dał wyniku lub został unieważniony bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych..."

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznarowskiego w Radomiu informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych zlokalizowanych na działce nr 5/82 dla potrzeb dozoru bezpośredniego i monitoringu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy 11-go Listopada 2/4 i 11-go Listopada 6/8 w Radomiu" został unieważniony, z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zamówienia.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|