Przetargi

Przetarg nieograniczony na remont instalacji z.w., c.c.w , kanalizacji oraz zabudowa szachtów instalacyjnych w budynku przy ul. Akademickiej 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont instalacji zimnej wody, c.c.w., kanalizacji oraz zabudowa szachtów instalacyjnych w budynku mieszkalnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Akademicka nr 6 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.08.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na remont drogi dojazdowej do budynku Żwirki i Wigury 10 łącznie z wykonaniem chodnika i dojścia do klatki schodowej

Zapytanie ofertowe na odbudowę i naprawę jezdni, chodników oraz terenów zielonych po budowie sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołębiów I 

Przetarg nieograniczony na budowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa dwufunkcyjnych węzłów wymiennikowych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z robotami instalacyjnymi i budowlanymi w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, przy ul. Chrobrego 13 i przy ul. Kusocińskiego 9A, z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Budowa dwufunkcyjnego węzła wymiennikowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z robotami instalacyjnymi i budowlanymi w budynku mieszkalnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Chrobrego 13 w Radomiu 2. Zadanie II - Budowa dwufunkcyjnego węzła wymiennikowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z robotami instalacyjnymi i budowlanymi w budynku mieszkalnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Kusocińskiego 9A w Radomiu Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 31.07.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Lelewela 5

Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Lelewela 3

Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku przy ulicy Bema 6

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych RSM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa oraz wymiana wodomierzy na fabrycznie nowe, zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 17.07.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na budowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa dwufunkcyjnych węzłów wymiennikowych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z robotami instalacyjnymi i budowlanymi w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, przy ul. Chrobrego 13 i przy ul. Kusocińskiego 9A, z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Budowa dwufunkcyjnego węzła wymiennikowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z robotami instalacyjnymi i budowlanymi w budynku mieszkalnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Chrobrego 13 w Radomiu 2. Zadanie II - Budowa dwufunkcyjnego węzła wymiennikowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z robotami instalacyjnymi i budowlanymi w budynku mieszkalnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Kusocińskiego 9A w Radomiu Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 15.07.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego chodnika przed budynkiem Andersa 3

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika, od strony klatek schodowych, przed budynkiem Andersa 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 14.07.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na naprawę muru oporowego, oraz remont istniejącego tarasu i schodów przy budynku 11 Listopada 2/4

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Naprawa muru oporowego, remont istniejącego tarasu i schodów usytuowanych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 2/4 w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 14.07.2020r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w zasobach RSM

Przetarg nieograniczony na remont drogi wewnętrznej przy budynkach przy ulicy Sportowej 29, 31, 33, 35, 11 Listopada 40/46

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont drogi wewnętrznej przy budynkach przy ulicy Sportowej 29, 31, 33, 35, 11 Listopada 40/46 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2020r. do godz. 9:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.06.2020r. o godz. 09:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian szczytowych budynku przy ulicy Kusocińskiego 3

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Docieplenie ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kusocińskiego 3 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2020r. do godz. 9:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.06.2020r. o godz. 10:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Andersa 1

Przetarg nieograniczony na budowę instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, przy ul. 11 Listopada 2/4 w Radomiu Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 18.06.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji na wykonanie instalacji c.c.w. w budynkach przy ulicy Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w klatkach schodowych budynku przy ulicy Orlat Lwowskich 2 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie wewnętrznych okładzin schodów z płytek gresowych, wraz z robotami towarzyszącymi w (6) sześciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Orląt Lwowskich 2 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 02.06.2020r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Orląt Lwowskich 6 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Orląt Lwowskich 6 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 02.06.2020r. o godz. 10:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: Zapytanie do przetargów dotyczących remontu dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orląt Lwowskich 2 i przy ul. Orląt Lwowskich 6 w Radomiu. Zgodnie z działem V pkt B ppkt 2 posiadanie wiedzy i doświadczenia wymagane jest dwie roboty wykonane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Czy inwestor dopuszcza możliwość uznania doświadczenia za roboty wykonane na budynkach użyteczności publicznej np. szkołach czy przychodniach? Odpowiedź: Dotyczy: Remontów dachów budynki: Orląt Lwowskich 2 i Orląt Lwowskich 6 w Radomiu: Uprzejmie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dział V pkt B ppkt 2 SIWZ.

Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 8.

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|