Przetargi

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Orląt Lwowskich 6 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Orląt Lwowskich 6 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 02.06.2020r. o godz. 10:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: Zapytanie do przetargów dotyczących remontu dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orląt Lwowskich 2 i przy ul. Orląt Lwowskich 6 w Radomiu. Zgodnie z działem V pkt B ppkt 2 posiadanie wiedzy i doświadczenia wymagane jest dwie roboty wykonane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Czy inwestor dopuszcza możliwość uznania doświadczenia za roboty wykonane na budynkach użyteczności publicznej np. szkołach czy przychodniach? Odpowiedź: Dotyczy: Remontów dachów budynki: Orląt Lwowskich 2 i Orląt Lwowskich 6 w Radomiu: Uprzejmie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dział V pkt B ppkt 2 SIWZ.

Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 8.

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Orląt Lwowskich 2 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Orląt Lwowskich 2 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.05.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: Zapytanie do przetargów dotyczących remontu dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orląt Lwowskich 2 i przy ul. Orląt Lwowskich 6 w Radomiu. Zgodnie z działem V pkt B ppkt 2 posiadanie wiedzy i doświadczenia wymagane jest dwie roboty wykonane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Czy inwestor dopuszcza możliwość uznania doświadczenia za roboty wykonane na budynkach użyteczności publicznej np. szkołach czy przychodniach? Odpowiedź: Dotyczy: Remontów dachów budynki: Orląt Lwowskich 2 i Orląt Lwowskich 6 w Radomiu: Uprzejmie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dział V pkt B ppkt 2 SIWZ.

Przetarg nieograniczony na remont balkonów na budynku przy ulicy Skorupki 5 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Skorupki 5 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.05.2020r. o godz. 10:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przed budynkiem przy ulicy Skorupki 5 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika (dokończenie), od strony klatek schodowych, wraz z robotami towarzyszącymi, przed budynkiem Skorupki 5 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.05.2020r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A.

Przetarg nieograniczony na remont tarasów na budynku przy ulicy Zbrowskiego 108

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont tarasów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zbrowskiego 108, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 07.05.2020r. o godz. 10:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na montaż zaworów w instalacji c. o. w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 11 Listopada 6/8

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Montaż zaworów w instalacji c. o. w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 11 Listopada 6/8 znajdujących się w zasobach RSM, z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Montaż zaworów w instalacji c. o. w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4 2. Zadanie II - Montaż zaworów w instalacji c. o. w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.04.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego chodnika przed budynkiem Andersa 3

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika, od strony klatek schodowych, przed budynkiem Andersa 3 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 17.04.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 17.04.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na zmianę lokalizacji wodomierza głównego budynku przy ul. Bema 13, Prądzyńskiego 2, Struga 19/21, Czysta 7.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 26

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Miła 26 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 17.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 17.03.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Bema 2, 4, 13.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: 1. Zadanie I - Budynek Bema 2 2. Zadanie II - Budynek Bema 4 3. Zadanie III - Budynek Bema 13 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.03.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 22

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy 11 Listopada 22 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 12.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.03.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Poz.101 przedmiaru: Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami (kostka Jadar) wzór do ustalenia z Zamawiającym (chodnik w granicach działki 11 Listopada 22) wraz podestami z kostki i palisady brukowej + stalowe wycieraczki + gumowe odboje do drzwi - czy nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku (z wymianą krawężników) czy trzeba wykonać nową podbudowę? Odpowiedź: Nowo układana kostka betonowa ma być ułożona na istniejącym chodniku + nowe krawężniki i nowe obrzeża.

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
  1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
  2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
  3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
  4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 10.03.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 10.03.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Zwracamy się z pytaniem czy wadium w formie gwarancji bankowej może być złożone w postaci elektronicznej. Odpowiedź: Wadium może być złożne w postaci papierowej, dołączonej do oferty przetargowej. Pytanie 2: Prosimy o korektę załącznika nr 6 - wykaz zrealizowanych robót do SIWZ Odpowiedź: Dla załącznika nr 6, nadaje się główną treść: wykonałem(liśmy), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyłem(liśmy) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 5 robót budowlanych dotyczących wykonania węzłów cieplnych o mocy łącznej (c.o. i c.w.u) wszystkich tych węzłów na minimum 400KW (w obiektach budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego) o wartości brutto co najmniej 250.000 złotych. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), pozostałe zapisy pozostają bez zmian (załącznik nr 6 do SIWZ).

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynków mieszkalnych przy ul. Andersa 1, oraz Zientarskiego 2

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu: - Zadanie I - Budynek Andersa 1 (3 wiatrołapy), - Zadanie II - Budynek Zientarskiego 2 (3 wiatrołapy). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 27.02.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 27.02.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i  finansowych.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 25

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi, zlokalizowanego przy ulicy Miłej 25 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.02.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.02.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Proszę o przesłanie przedmiaru na docieplenie budynku przy ulicy Miłej 25 w formie ath lub pdf. Odpowiedź: Spółdzielnia przesyła przedmiar na termomodernizację budynku Miła 25 -

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę drzwi stalowych do zsypów śmienikowych w budynkach Zientarskiego 2 i 4.

Zapytanie ofertowe na wymianę układu napędowego dźwigów osobowych.

Zapytanie ofertowe na modernizację układu sterowania dźwigów osobowych.

Zapytanie ofertowe na zawarcie umowy ubezpieczenia mienia Spółdzielni.

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >|