Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie rewitalizacji w tym obejmującej kompleksową termomodernizację zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radom, dnia 12.09.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie rewitalizacji, w tym obejmującej kompleksową termomodernizację zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w etapach:
 1. ETAP I. Porozumienie o współpracy w zakresie kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego, projektowego, remontowego i termomodernizacyjnego zasobów RSM oraz pozyskanie funduszy dla przeprowadzenia rewitalizacji, w tym obejmującej kompleksową termomodernizację budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu.
 2. ETAP II. Sukcesywne wykonanie robót budowlanych według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, po uzyskaniu środków z instytucji finansującej oraz po podpisaniu odrębnej umowy na roboty budowlane dla zadań objętych finansowaniem.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 03.10.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 03.10.2014r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie rewitalizacji w tym obejmującej kompleksową termomodernizację zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie rewitalizacji, w tym obejmującej kompleksową termomodernizację zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w etapach:
 1. ETAP I. Porozumienie o współpracy w zakresie kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego, projektowego, remontowego i termomodernizacyjnego zasobów RSM oraz pozyskanie funduszy dla przeprowadzenia rewitalizacji, w tym obejmującej kompleksową termomodernizację budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu.
 2. ETAP II. Sukcesywne wykonanie robót budowlanych według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, po uzyskaniu środków z instytucji finansującej oraz po podpisaniu odrębnej umowy na roboty budowlane dla zadań objętych finansowaniem.
W przetargu brało udział 6 firm. Dokonano wyboru oferty złożonej przez EUROPEAN INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENERGY Poland Sp. z o.o. ul. Chocimska 31/9, 00-791 Warszawa.

Przetarg na konserwację i naprawę 59 szt. dźźwigów osobowych znajdujących się w zasobach RSM.

Radom, dnia 04.09.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 zaprasza firmy do składania ofert na konserwację i naprawę 59 szt. dźźwigów osobowych znajdujących się w zasobach RSM. Informujemy, że z projektem umowy oraz specyfikacją można się zapoznać w Dziale Technicznym RSM ul. Zbrowskiego 104 pok. Nr 7 – Inspektor nadzoru p. Janusz Fugielski oraz na stronie internetowej RSM www.rsm.radom.pl Oferty należy składać w Kancelarii w siedzibie Spółdzielni RSM przy ul. Zbrowskiego 104 w terminie do dnia 19.09.2014r. godz. 14.00 Otwarcie ofert złożonych na konserwację dźwigów osobowych nastąpi w dniu 23.09.2014r. o godz. 8.30 w siedzibie RSM

Przetarg na konserwację i naprawę 59 szt. dźźwigów osobowych znajdujących się w zasobach RSM.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Przetarg na konserwację i naprawę 59 szt. dźwigów osobowych znajdujšcych się w zasobach RSM". W przetargu brało udział 5 firm. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Inwestprojekt-Dźwig Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 12, 20–628 Lublin.

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Radom, dnia 27.08.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Dostawa oraz wymiana wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 18.09.2014 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul.Zbrowskiego 104 w dniu 18.09.2014r. o godz. 11.00. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 31.10.2014r. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa dopuszcza zmiany w umowie dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych dopuszczając alternatywną wersję umowy.

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

INFORMACJA O PRZETARGU NA: Dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J.Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia j.w brała udział jedna firma. Oferta została odrzucona, gdyż treść złożonej oferty nie spełnia wymogów istotnych warunków zamówienia.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radom, dnia 17.07.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w etapach:
 1. ETAP I. Porozumienie o współpracy w zakresie kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego, projektowego, remontowego i termomodernizacyjnego zasobów RSM oraz pozyskanie funduszy dla przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu.
 2. ETAP II. Sukcesywne wykonanie robót budowlanych według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, po uzyskaniu środków z instytucji finansującej oraz po podpisaniu odrębnej umowy na roboty budowlane dla zadań objętych finansowaniem.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 11.08.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 11.08.2014r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

INFORMACJA O PRZETARGU NA: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w etapach: ETAP I. Porozumienie o współpracy w zakresie kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego, projektowego, remontowego i termomodernizacyjnego zasobów RSM oraz pozyskanie funduszy dla przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu. ETAP II. Sukcesywne wykonanie robót budowlanych według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, po uzyskaniu środków z instytucji finansującej oraz po podpisaniu odrębnej umowy na roboty budowlane dla zadań objętych finansowaniem. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J.Grzecznarowskiego w Radomiu ul.Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia j.w nie doszedł do skutku, z uwagi na brak kompletnych ofert.

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sportowa 9.

Radom, dnia 04.07.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sportowa 9 w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 18.07.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul.Zbrowskiego 104 w dniu 18.07.2014r. o godz.10.15. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 08.08.2014r. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sportowa 9.

OGŁOSZENIE O NIE ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia pn: „Wykonanie naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sportowa 9 w Radomiu”, w wyznaczonym terminie, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przetarg został nie rozstrzygnięty.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Radom, dnia 04.07.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J.Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 22.07.2014r. do godz. 10.00 Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104 tel. 48 384-03-66 wew 38 lub pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnych i piwnicach w 21 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonywania robót i usług w RSM". W przetargu brały udział 3 firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez KOWALCZYK Fabryka Okien Spółka Jawna z siedzibą ul.Targowa 16, 26-650 Przytyk.

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Radom, dnia 12.06.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu na osiedlu Gołębiów I:
 1. Zadanie I Orląt Lwowskich 4
 2. Zadanie II Powstańców ŒŚląskich 7 
Oferty, na każde zadanie oddzielnie, należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 27.06.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 27.06.2014 o godz. 10.15. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 30.09.2014r. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na: Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu na osiedlu Gołębiów I : Zadanie I – Orląt Lwowskich 4, Zadanie II –Powstańców ŚŒląskich 7. W przetargu brało udział 6 firm. Na oba zadania dokonano wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „BUDMAR” s.c. Marian Marszałek i Edward Marszałek 26-600 Radom ul.Kruczkowskiego 4 w Radomiu.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych budynków oraz instalacji gazowych w zasobach RSM.

Radom, dnia 10.03.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
 1. Zadanie I. Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych i wykonanie przeglądów rocznych budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 2. Zadanie II. Wykonanie przeglądów rocznych instalacji gazowych w budynkach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.03.2014r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zadań można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66; wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych budynków oraz instalacji gazowych w zasobach RSM.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na: Zadanie I. Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych i wykonanie przeglądów rocznych budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. W przetargu brały udział 4 firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez: Acorr Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Rozbrat 44 lok. 204, 00-419 Warszawa. Zadanie II. Wykonanie przeglądów rocznych instalacji gazowych w budynkach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Przetarg został unieważniony bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 09.12.2013r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 Listopada 2/4 m. 136 mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,40 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro IV w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 73.100 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 73.100 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.655 zł
 2. ul. Chrobrego 13 m. 65 mieszkanie o powierzchni użytkowej 29,70 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), X piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 51.900 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 51.900 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 2.595 zł
 3. ul. Sportowa 2 m. 33 mieszkanie o powierzchni użytkowej 24,77 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), III piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 53.600 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 53.600 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 2.680 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2014 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1200 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20913200010002610420000010. Wpłacenie najwyższej kwoty wadium upoważnia do udziału w przetargu każdego wystawionego mieszkania. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 10.02.2014 roku do dnia przetargu w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 19.02.2014r., został rozstrzygnięty, wszystkie mieszkania zostały sprzedane. Spółdzielnia w dniu 11.03.2013r., zawarła umowy przeniesienia własności sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz osób, które przetarg wygrały.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 09.12.2013r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 Listopada 2/4 m. 136 mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,40 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro IV w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 86.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 86.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.300 zł
 2. ul. Sportowa 33 m. 37 mieszkanie o powierzchni użytkowej 26,00 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 64.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 64.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.200 zł
 3. ul. Chrobrego 13 m. 65 mieszkanie o powierzchni użytkowej 29,70 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), X piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 61.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 61.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.050 zł
 4. ul. Sportowa 2 m. 33 mieszkanie o powierzchni użytkowej 24,77 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), III piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 63.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 63.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.150 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 03.01.2013 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1200 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20913200010002610420000010. Wpłacenie najwyższej kwoty wadium upoważnia do udziału w przetargu każdego wystawionego mieszkania. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 16.12.2013 roku do dnia przetargu w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 03.01.2013r., został rozstrzygnięty, wszystkie mieszkania zostały sprzedane. Spółdzielnia zawarła umowy przeniesienia własności sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz osób, które przetarg wygrały.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|