Przetargi

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 24.03.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. Andersa 7 m. 60 mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,43 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro VII w budynku 11 – piętrowym na Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 88.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 89.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.450 zł
 2. ul. Sportowa 35 m. 62 mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,60 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), II piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 121.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 122.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 6.100 zł
 3. ul. Kusocińskiego 3 m. 10 mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,44 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), III piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 103.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 104.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.200 zł
 4. ul. Kusocińskiego 20 m. 31 mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,31 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), II piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 118.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 119.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.950 zł
 5. ul. Andersa 7 m. 77 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), X piętro w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 75.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 76.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.800 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2015 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 i Andersa 10 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 1.04.2015 roku do dnia przetargu w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41 dla lokali 2 do 4, lub ADM Os. Gołębiów I przy ul. Andersa 10 w Radomiu, tel. 48 385-77-40 dla lokali 1 i 5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 16.04.2015r. został rozstrzygnięty. W przetargu zbyte zostało 1 mieszkanie, przy ul. Kusocińskiego 20. Osoby, które uzyskały prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności, są w w trakcie załatwiania formalności zmierzających do zawarcia aktu notarialnego. Mieszkania przy ul. Andersa 7 m. 60, ul. Sportowej 35 m. 62, ul. Kusocińskiego 3 m. 10, ul. Andersa 7 m. 77, będą brały udział w kolejnym przetargu z obniżoną ceną wywoławczą, zgodnie z obowiązującym Regulaminem zbywania praw do lokali.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 26.11.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 Listopada 6/8 m. 48 mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,95 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), V piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 97.000 zł w przetargu ograniczonym
  • wadium – 4.850 zł
  • cena wywoławcza – 99.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.950 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2015 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedla Xv-Lecia w Radomiu przy ul. Sportowej 5 od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 2.03.2015 roku do dnia przetargu w godz. 800 - 1400 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko– Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O NIE ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 13.03.2015r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku chętnych. Lokal przy ul. 11 Listopada 6/8 m. 48 będzie przedmiotem przetargu w innym terminie.

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 w Radomiu

Radom, dnia 08.12.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 kl. I i II w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 19.12.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 19.12.2014r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 w Radomiu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Modernizacja oświetlenia klatek schodowych i  montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 kl. I i II w Radomiu. W przetargu brały udział 2 firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez INTERFACH S.C. Dariusz Magierek, Krzysztof Osowski, 26-600 Radom, ul. Wrocławska 9b.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 26.11.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. 11 Listopada 56 m. 7 mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,08 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro II w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 66.980 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 67.150 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.358 zł
 2. ul. Żwirki i Wigury 10 m. 9 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,15 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), I piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 63.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 65.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.250 zł
 3. ul. 11 Listopada 6/8 m. 48 mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,95 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), V piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 114.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 116.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.800 zł
 4. ul. Andersa 2 m. 82 mieszkanie o powierzchni użytkowej 61,52 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), III piętro w budynku 7 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 112.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 114.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.700 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2014 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 i Andersa 10 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 dla lokali 1 do 3, oraz na konto 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030 dla lokalu 4. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 8.12.2014 roku do dnia przetargu w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41 dla lokali 1 do 3, lub ADM Os. Gołębiów I przy ul. Andersa 10 w Radomiu, tel. 48 385-77-40 dla lokalu 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 19.12.2014 został rozstrzygnięty. Osoby, które uzyskały pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności, takie umowy zrealizowały i dotyczy to lokali przy ul.: 11 Listopada 56 m. 7, Żwirki i Wigury 10 m. 9 oraz Andersa 2 m. 82. Na mieszkanie przy ul.11 Listopada 6/8 m. 48 nie wpłynęło żadne wadium. Lokal ten będzie brał udział w kolejnym przetargu z obniżoną ceną wywoławczą, zgodnie z obowiązującym Regulaminem zbywania praw do lokali.

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 w Radomiu

Radom, dnia 10.11.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 kl. I i II w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.11.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.11.2014r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 w Radomiu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia Modernizacja oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienia Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica ANDERSA 7 kl. I i II w Radomiu został unieważniony.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Radom, dnia 14.10.2014r. Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 z a p r a s z a uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni. Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31 marca 2015 roku. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 31 października 2014 roku do godz. 15:00 pod adresem: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104 z dopiskiem: - oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
Zarząd RSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

OGŁOSZENIE Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że rozpatrzone zostały oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r. Zgodnie z Uchwałą RN nr 47/2014 z dnia 18.11.2014r, Rada Nadzorcza RSM wybrała ofertę firmy PTE-PROFIT Sp. z o.o., Warszawa ul. Rakowiecka.

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych całych zasobów Radomskiej Spółdzielni

Radom, dnia 01.10.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Dostawa oraz wymiana wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych całych zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w etapach". Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.10.2014 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul.Zbrowskiego 104 w dniu 23.10.2014r. o godz. 11.00. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 31.12.2014r. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Radom, dnia 22.10.2014r. Dotyczy: "Dostawa oraz wymiana wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych całych zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w etapach". Zamawiający bardzo przeprasza i informuje, że w p. VI warunków na wykonanie zamówienia wystąpiła pomyłka w numerze konta do wpłaty wadium: Zamiast podanego poprzednio numeru: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0010 Powinno być: 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 Przewodniczący Komisji Przetargowej

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych całych zasobów Radomskiej Spółdzielni

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych całych zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w etapach. W przetargu brały udział 4 firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Apator Powogaz S.A. ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 01.10.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. 11 Listopada 56 m. 7 mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,08 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro II w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 78.800 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 79.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.950 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2014 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20913200010002610420000010. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 13.10.2014 roku do dnia przetargu w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko –– Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O NIE ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własnoœci nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów. Lokal przy ul. 11 Listopada 56 m 7 uczestniczy ponownie w przetargu w dniu 19.12.2014 z obniżoną ceną wywoławczą o 15% w stosunku do ceny z poprzedniego przetargu.

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 35.

Radom, dnia 26.09.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymianą obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 35 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 13.10.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 13.10.2014r. o godz. 10.15. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 35.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 35 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. W przetargu brało udział 2 firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "BUDMAR" s.c. Marian Marszałek i Edward Marszałek ul. Kruczkowskiego 4, 26-600 Radom.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 8cm wraz z obrzeżami oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Radom, dnia 19.09.2014r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 8cm wraz z obrzeżami oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi biegnącego wzdłuż budynku Powstańców Śląskich 11 do ulicy Ks. Skorupki na Osiedlu Gołębiów I w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 03.10.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 03.10.2014r. o godz. 11.30. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 8cm wraz z obrzeżami oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: "Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 8cm wraz z obrzeżami oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi biegnącego wzdłuż budynku Powstańców Śląskich 11 do ulicy Ks. Skorupki na Osiedlu Gołębiów I w Radomiu". W przetargu brały udział 2 firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Ogólnobudowlany "IREN-MIX" Krzysztof Nagórski ul. Obrońców Warszawy 6/40, 26-600 Radom.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|