Przetargi

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własno¶ci lokali mieszkalnych z dnia 12.02.2017. Sprzedane zostały mieszkania przy ul. Kotarbińskiego 4 m. 77, Sportowa 6 m. 27, Górnicza 9 m. 15.

Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Radom, dnia 10.11.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu zgodnie z obowiązującym w RSM „Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonywanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego”. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.11.2016r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66 lub 71 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu zgodnie z obowiązującym w RSM „Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonywanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego" W przetargu nieograniczonym brały udział trzy firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę „CARZONI” Seweryn Izabela ul. Witosa 10A, 26-617 Radom.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 14.10.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. Struga 19/21 m. 49 mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,50 m2 (2 pokoje + kuchnia + p.p. + łazienka z w.c.), piętro X w budynku 11 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 76.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.850 zł
 2. ul. Chrobrego 19 m. 1 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,32 m2 (2 pokoje + kuchnia + p.p. + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 67.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.350 zł
 3. ul. Sportowa 6 m. 27 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,15 m2 (1 pokój + kuchnia + p.p. + łazienka z w.c.), piętro IV w budynku 4 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 83.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.150 zł
 4. ul. Andersa 1 m. 24 mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,52 m2 (2 pokoje + kuchnia + p.p. + łazienka + w.c.), piętro VII w budynku 11 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 110.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.500 zł
 5. ul. Górnicza 9 m. 15 mieszkanie o powierzchni użytkowej 57,30 m2 (3 pokoje + kuchnia + p.p. + łazienka + w.c.), piętro IV w budynku 4 – piętrowym
  • cena wywoławcza – 154.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 7.700 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2016 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300–przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 lub Andersa 10 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 14.11.2016 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 24.10.2016 roku do dnia 14.11.2016 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia, tel. 48 383-07-40 i 41 lub ADM os. Gołębiów I, tel 48 385-77-40 i 41 (dot. lokalu 4). Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych z dnia 14.11.2016. Sprzedane zostały mieszkania przy ul. Struga 19/21 m. 49, ul. Chrobrego 19 m. 1, Andersa 1 m. 24. Pozostałe mieszkania przy ul. Sportowej 6 m. 27 oraz przy ul. Górniczej 9 m. 15 będą wystawione do przetargu w dniu 16.01.2017 z obniżoną ceną wywoławczą.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 30.08.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. Struga 19/21 m. 49 mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,50 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro X w budynku 11 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 89.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.450 zł
 2. ul. Chrobrego 19 m. 1 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,32 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 78.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.900 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2016 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300–przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 22.09.2016 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 05.09.2016 roku do dnia 22.09.2016 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg odbył się w dniu 22.09.2016r. Lokale mieszkalne nie zostały sprzedane i z obniżoną ceną wywoławczą wezmą udział w następnym przetargu.

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy płyt i balustrad loggii balkonowych budynku przy ulicy Andersa 2 

Radom, dnia 14.07.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie naprawy i wzmocnienia płyt loggii balkonowych wraz z remontem balustrad loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Gen. Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 29.07.2016r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66 lub 71 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy płyt i balustrad loggii balkonowych budynku przy ulicy Andersa 2 

OGŁOSZENIE O NIE ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg pn.: Wykonanie naprawy i wzmocnienia płyt logii wraz z remontem balustrad logii budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Gen. Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. nie został rozstrzygnięty - w wyznaczonym terminie do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Radom, dnia 02.07.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 1. Zadanie I - Budynek Ks. Skorupki 11
 2. Zadanie II - Budynek Ks. Skorupki 3
 3. Zadanie III - Budynek Gen. Andersa 7
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 18.07.2016r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66 lub 71 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na całość zamówienia lub na dane zadanie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 1. Zadanie I  – Budynek Ks. Skorupki 11
 2. Zadanie II – Budynek Ks. Skorupki 3
 3. Zadanie III – Budynek Gen. Andersa 7
Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru ofert złożonych przez:
 1. Zadanie I – Budynek Ks. Skorupki 11 - oferta ARBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Staroopatowska 24 lok.52, 26-600 Radom.
 2. Zadanie II – Budynek Ks. Skorupki 3 - oferta Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom.
 3. Zadanie III – Budynek Gen. Andersa 7 - oferta Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA ul.Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 31.05.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. Andersa 7 m. 53 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro VII w budynku 11 – piętrowym na osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 57.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 2.850 zł
 2. ul. Andersa 7 m. 72 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro IX w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 57.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 2.850 zł
 3. ul. Andersa 7 m. 67 mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,00 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro VIII w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 87.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.350 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2016 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300–przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 (osiedle XV-Lecia) i Andersa 10 (osiedle Gołębiów I) w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 23.06.2016 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 06.06.2016 roku do dnia 23.06.2016 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. Gołębiów I przy ul. Andersa 10 w Radomiu, tel. 48 385-77-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 23.06.2016r. został rozstrzygnięty. Osoby, które uzyskały pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, dokonały należnych wpłat, a Spółdzielnia dokonała na ich rzecz notarialnego przeniesienia własności z udziałem w gruncie i należnymi częściami wspólnymi.

Przetarg nieograniczony na remont dróg wewnętrznych osiedlowych oraz terenów utwardzonych.

Radom, dnia 03.06.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dróg wewnętrznych osiedlowych oraz terenów utwardzonych przy ulicy 11 Listopada 2/4 i 6/8 w Radomiu – Etap I. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 20.06.2016r. do godz. 12.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66; 71 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na całość zamówienia lub na dane zadanie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont dróg wewnętrznych osiedlowych oraz terenów utwardzonych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dróg wewnętrznych osiedlowych oraz terenów utwardzonych przy ulicy 11 Listopada 2/4 i 6/8 w Radomiu – Etap I. Dokonano wyboru oferty złożonej przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki 26-640 Skaryszew ul. J. Matejki 6.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Radom, dnia 02.06.2016r. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 1. Zadanie I - Budynek Ks.Skorupki 11
 2. Zadanie II - Budynek Ks.Skorupki 3
 3. Zadanie III - Budynek Gen. Andersa 7
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 20.06.2016r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66; 71 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na całość zamówienia lub na dane zadanie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 1. Zadanie I  – Budynek Ks.Skorupki 11
 2. Zadanie II – Budynek Ks.Skorupki 3
 3. Zadanie III –Budynek Gen. Andersa 7
został unieważniony.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 13.05.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. 11 Listopada 2/4 m 115 mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,25 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro II w budynku 10 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 65.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.250 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2016 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300: Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 08.06.2016 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 16.05.2016 roku do dnia 07.06.2016 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg odbył się w terminie 08.06.2016r. mieszkanie przy ul. 11 Listopada 2/4 m. 115 zostało sprzedane.

Przetarg nieograniczony na wymianę witryn i balustrad w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 6/8.

Radom, dnia 10.05.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:
 1. Zadanie I - Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących witryn i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 2/4 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 2. Zadanie II - Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących witryn i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 6/8 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.05.2016r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66; 71 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|