Przetargi

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg odbył się w terminie 08.06.2016r. mieszkanie przy ul. 11 Listopada 2/4 m. 115 zostało sprzedane.

Przetarg nieograniczony na wymianę witryn i balustrad w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 6/8.

Radom, dnia 10.05.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:
 1. Zadanie I - Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących witryn i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 2/4 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 2. Zadanie II - Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących witryn i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 6/8 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.05.2016r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66; 71 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę witryn i balustrad w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 6/8.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:
 1. Zadanie I - Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących witryn i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11-go Listopada 2/4 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
 2. Zadanie II - Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących witryn i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11-go Listopada 6/8 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
Dokonano wyboru oferty złożonej przez: ALU-IDEAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wierzchosławice 37A, 88-140 Gniewkowo.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 06.04.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. Sportowa 7 m. 16 mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,65 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro III w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 83.500 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.175 zł
 2. ul. Andersa 7 m. 53 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro VII w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 65.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.250 zł
 3. ul. Andersa 7 m. 64 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro VIII w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 65.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.250 zł
 4. ul. Andersa 7 m. 72 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro IX w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 65.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.250 zł
 5. ul. Andersa 7 m. 67 mieszkanie o powierzchni użytkowej 45 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro VIII w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 102.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.100 zł
 6. ul. Skorupki 5 m. 60 mieszkanie o powierzchni użytkowej 58,69 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro IV w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 129.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 6.450 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2016 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 (osiedle XV-Lecia) i Andersa 10 (osiedle Gołębiów I) w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 09.05.2016 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 18.04.2016 roku do dnia 09.05.2016 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41 dla lokalu 1, lub ADM Os. Gołębiów I przy ul. Andersa 10 w Radomiu, tel. 48 385-77-40 dla pozostałych lokali. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg odbył się w terminie 09.05.2016r. Mieszkania: przy ul. Sportowej 7 m. 16, Andersa 7 m. 64 i Skorupki 5 m. 60 zostały sprzedane. Pozostałe mieszkania tj. przy ul. Andersa 7 m. 53, Andersa 7 m. 72 i Andersa 7 m. 67, będą uczestniczyły w kolejnym przetargu, z obniżoną ceną wywoławczą.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 11.03.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. 11 Listopada 2/4 m. 115 mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,25 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro II w budynku 10 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 76.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.800 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2016 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300: Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Sportowej 5 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 04.04.2016 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 14.03.2016 roku do dnia 01.04.2016 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O NIE ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg na lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 m. 115 odbył się w terminie 04.04.2016r. Mieszkanie wystawione w przetargu nie zostało zbyte, nikt nie dokonał wpłaty wadium, mieszkanie będzie uczestniczyło w kolejnym przetargu z obniżon± cen±.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 16.02.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
 1. ul. Sportowa 7 m. 16 mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,65 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro III w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 98.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.900 zł
 2. ul. Andersa 7 m. 53 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro VII w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 76.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.800 zł
 3. ul. Andersa 7 m. 64 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro VIII w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 76.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.800 zł
 4. ul. Andersa 7 m. 72 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + kuchnia + łazienka z w.c.), piętro IX w budynku 11 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 76.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 3.800 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2016 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300: Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 (osiedle XV-Lecia) i Andersa 10 (osiedle Gołębiów I) w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 15.03.2016 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 01.03.2016 roku do dnia 14.03.2016 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5 w Radomiu, tel. 48 383-07-40 i 41 dla lokalu 1, lub ADM Os. Gołębiów I przy ul. Andersa 10 w Radomiu, tel. 48 385-77-40 dla lokali 2, 3 i 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O NIE ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg z dnia 15.03.2016r. nie został rozstrzygnięty. Nikt nie wpłacił wadium, mieszkania z obniżon± cen± wywoławcza wezm± udział w kolejnym przetargu.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej.

Radom, dnia 29.02.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu wyspecyfikowanych jak w załącznikach nr 6 i 7 do warunków na wykonanie zamówienia, zgodnie z obowiązującym w RSM „Regulaminem pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonywania robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego”. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 16.03.2016r. do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66; 71 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu wyspecyfikowanych jak w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszych warunków, zgodnie z obowiązującym w RSM „Regulaminem pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonywania robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego”. W przetargu brały udział 4 firmy. Dokonano wyboru oferty złożonej przez: Zegadlewicz Leszek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ZEGPOL 27-200 Starachowice Al.Wyzwolenia 70.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 14.01.2016r. Radomska Sp

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg na lokal przy ul. 11 Listopada 6/8 m. 104 odbył się w terminie 09.02.2016r. został rozstrzygnięty. Osoba, która wygrała przetarg dopełniła wszystkich formalności, a RSM przeniósł na nabywcę prawo własności lokalu w formie aktu notarialnego.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Radom, dnia 18.12.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Obrońców Warszawy 4 m. 60 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,67 m2 (2 pokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), IV piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 89.000 zł w przetargu ograniczonym
  • cena wywoławcza – 90.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2016 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w godzinach:
 1. godz. 1200 – etap I: przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni oczekujących którzy nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 2. godz. 1300 – etap II: przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibach Administracji Osiedlowych w Radomiu przy ul. Sportowej 5 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 14.01.2016r. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 28.12.2015 do 13.01.2016 roku w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. Gołębiów I przy ul. Andersa 10 w Radomiu, tel. 48 385-77-40 i 41. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg na lokal przy ul. Obrońców Warszawy 4 m. 60 odbył się w terminie 14.01.2016r. został rozstrzygnięty. Osoba, która wygrała przetarg dopełniła wszystkich formalności, a RSM przeniósł na nabywcę prawo własności lokalu w formie aktu notarialnego.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej.

Radom, dnia 04.12.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu wyspecyfikowanych jak w załącznikach nr 6 i 7 do warunków na wykonanie zamówienia, zgodnie z obowiązującym w RSM "Regulaminem pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonywania robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego" Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 18.12.2015 roku do godz. 10.00. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Radom dnia 09.12.2015r. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu Pytanie 1: Przy zastosowaniu pakietu szybowego 4-16-4 o współczynniku przenikania nie większy niż 1,0 W/m2K w oknach wykonanych profili 5 lub 6 komorowych, uzyskujemy współczynnik ciepła dla całego okna U=1,3. Czy okno o takich parametrach będzie spełniać Państwa wymogi? W celu uzyskania współczynnika U=1,1 dla całego okna należy zastosować pakiet trzyszybowy o konstrukcji 4-12-4-12-4. Dlatego prosimy o wyjaśnienie jakie szyby należy zastosować w ogłoszonym przetargu. Odpowiedź na Pytanie 1: W odpowiedzi na pytanie 1 Spółdzielnia wyjaśnia, że zgodnie z pkt V pkt 3. warunków na wykonanie zamówienia: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=1,1W(m2K). W związku z tym należy zastosować pakiet szybowy dostosowany do uzyskania współczynnika przenikania ciepła dla całego okna U=1,1W(m2K). Pytanie Nr 2 Proszę o podanie informacji w ilu zamontowanych już oknach PCV należy zamontować nawiewniki. Odpowiedź na Pytanie 2 Informujemy, że zgodnie z danymi podanymi w zał nr 6 i 7 do warunków, w oknach dotychczas już zamontowanych wcześniej przez Spółdzielnię, należy zamontować n/w ilości samych nawiewników okiennych, co należy wycenić w ofercie przy danym budynku w danym zadaniu tj:
 • Budynek Zientarskiego 4 - 3 szt.
 • Budynek Zientarskiego 6 - 4 szt.
 • Obrońców Warszawy 6 - 9 szt.
 • Orląt Lwowskich 4 - 4 szt.
Pytanie 3 Proszę podanie szerokości parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Odpowiedź na Pytanie 3 W oknach, w których zgodnie z opisem w  załączniku nr 6 i 7 warunków na wykonanie zamówienia występują parapety wewnętrzne i/lub zewnętrzne i nie podano szerokości parapetów należy zastosować do wyceny standardowo: szerokość parapetów zewnętrznych 25cm, szerokości parapetów wewnętrznych 30cm. Przypominamy, że zgodnie z warunkami na wykonanie zamówienia pkt IV 15) Oferent, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza, przed rozpoczęciem robót będzie zobowiązany dokonać samodzielnie pomiaru okien oraz pomiaru parapetów. Jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien oraz zgodnie z  zał. nr 5 Projektem umowy §3 - pkt 3, Wykonawca przed rozpoczęciem robot, będzie zobowiązany dokonać samodzielnie pomiaru okien, podział okien według stanu istniejącego oraz pomiaru parapetów. Jedynie takie pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien. Powyższe dane w zestawieniu budynkami i zadaniami musza zostać przedstawione pisemnie do zaakceptowania inspektorowi nadzoru zamawiającego. Radom dnia 11.12.2015r. Pytanie 4  Zamawiający w SIWZ żąda wykonania stolarki o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U=1,1W/m2K przy zastosowaniu pakietów dwuszybowych 4/16/4 U=1,1 W/m2K. Informujemy, że taki współczynnik nie jest możliwy do osiągnięcia przy dwóch szybach. Prosimy o podniesienie współczynnika przenikania ciepła dla całego okna do U=1,5W/m2K lub zmiany rodzaju szklenia z pakietów 2-szybowych na 3-szybowe by osiągnąć wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,1W/m2K. Odpowiedź na Pytanie 4 Spółdzielnia wyjaśnia: Odpowiedzi na powyższe pytanie Spółdzielnia udzieliła już na stronie internetowej www.rsm.radom.pl dnia 09.12.2015r. w zakładce przetargach: Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1.: Jednakże odpowiadamy, że zgodnie z pkt V pkt 3. warunków na wykonanie zamówienia: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=1,1W(m2K). W związku z tym należy zastosować pakiet szybowy dostosowany do uzyskania współczynnika przenikania ciepła dla całego okna U=1,1W(m2K). Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z ram z kształtowników w klasie B zamiast A.? Odpowiedź na Pytanie 2 Informujemy, że zgodnie z warunkami na wykonanie zamówienia pkt. PV Wymagania (parametry techniczne) dotyczące okien, pkt 6 Klasa kształtownika PCW (ramy) kl.A., Zamawiający nie dopuszcza więc wykonanie okien z ram z kształtowników w klasie B zamiast A. Radom dnia 15.12.2015r. Pytanie z dnia 14.12.2015r. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2015r. do warunków na wykonanie zamówienia dotyczące wymaganego współczynnik przenikania ciepła Spółdzielnia ponownie wyjaśnia, że zgodnie z pkt V pkt 3. warunków na wykonanie zamówienia: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=1,1W(m2K). W związku z tym należy zastosować pakiet szybowy dostosowany do uzyskania współczynnika przenikania ciepła dla całego okna U=1,1W(m2K). W celu podania poprawnej i jednakowej kalkulacji przez wszystkich oferentów informujemy, że w stosunku do okien piwnicznych (że względu na małe powierzchnie okien) Spółdzielnia dopuszcza stosowanie pakietu dwuszybowego, z możliwością uzyskania jak najkorzystniejszego współczynnika przenikania ciepła. W ofercie prosimy również o podanie osiągniętego współczynnika dla danego okna.

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu wyspecyfikowanych jak w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszych warunków, zgodnie z obowiązującym w RSM „Regulaminem pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonywania robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego został unieważniony.

Przetarg nieograniczony na modernizację układu sterowania dźwigu osobowego.

Radom, dnia 01.12.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Modernizacja - wymiana układu sterowania z przekaźnikowego na mikroprocesorowy dźwigu osobowego w budynku przy ul. Andersa 1 kl. I w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 48/384-03-66; 48/384-03-98; fax. 48/384-03-71. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 15.12.2015 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 15.12.2015r. o godz. 12.00. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 30 dni od przekazania placu budowy. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl

Przetarg nieograniczony na modernizację układu sterowania dźwigu osobowego.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Modernizacja – wymiana układu sterowania z przekaźnikowego na mikroprocesory dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Andersa 1 klatka 1 został unieważniony bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego.

Radom, dnia 01.12.2015r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8 kl. II „D” w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 48/384-03-66; 48/384-03-98; fax. 48/384-03-71. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 15.12.2015 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 15.12.2015r. o godz. 11.00. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy. Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 71; 66 wew. 38 lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >|