Przetargi

Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dachów budynków będących w zasobach RSM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie usługi odśnieżania dachów budynków będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 30.11.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 30.11.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Chrobrego 19 m. 90 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,32 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), IV piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 183.000 zł
  • wadium – 9.150 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Czysta 7 m. 90 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,10 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), X piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 216.000 zł
  • wadium – 10.800 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:30.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 3. ul. Czysta 7 m. 69 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,10 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), III piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 240.000 zł
  • wadium – 12.000 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:00.  Przetarg nieograniczony dla wszystkich

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 04.12.2023.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 15.11.2023 roku do dnia 30.11.2023 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

Zapytanie ofertowe na remont chodnika przy ul. Chrobrego 13

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie instalacji przeciwpożarowej w budynku 11 Listopada 2/4

Zapytanie ofertowe na remont wiaty śmietnikowej wraz z poszerzeniem przy ulicy Sportowej 1

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdań finansowych za 2023 i 2024 rok

Zapytanie ofertowe na czyszczenie instalacji c.o. w budynkach Kusocińskiego 20 i Akademicka 4

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ul. Kusocińskiego 26

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Kompleksowy remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i robotami rowarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kusocińskiego 26 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 26.09.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.09.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych w dniu 04.10.2023

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Czysta 7 m. 90 mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,10 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia +  łazienka z w.c.), X piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 240.000 zł
  • wadium – 12.000 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Sportowa 33 m. 57 mieszkanie o powierzchni użytkowej 26,00 m2 (1 pokój + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), I piętro w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 108.000 zł
  • wadium – 5.400 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:30. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 03.10.2023.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 18.09.2023 roku do dnia 29.09.2023 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych w dniu 03.10.2023

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Chrobrego 19 m. 90 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,32 m2 (2 pokoje + kuchnia + przedpokój + łazienka z w.c.), IV piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 203.000 zł
  • wadium – 10.150 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Chrobrego 13 m. 23 mieszkanie o powierzchni użytkowej 29,70 m2 (1 pokój + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), VII piętro w budynku 10 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 141.000 zł
  • wadium – 7.050 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 11:30. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 02.10.2023.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 18.09.2023 roku do dnia 29.09.2023 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

Przetarg nieograniczony na remont loggii balkonowych budynku przy ul. Kotarbińskiego 3

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kotarbińskiego 3 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 19.09.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 19.09.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji odgromowej na 4 budynkach wielorodzinnych

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Żwirki i Wigury 10 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 01.08.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 01.08.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek w budynku Akademicka 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Akademickiej 6 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 27.07.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 27.07.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na projekty koncepcyjne dwóch budynków przy ul. Miłej i Bema

Przetarg nieograniczony na remont loggii balkonowych budynku przy ul. Kotarbińskiego 3

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kotarbińskiego 3 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 13.07.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 13.07.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie witryny okiennej w lokalu usługowym przy ul. 11 Listopada 2/4 w Radomiu

Zapytanie ofertowe na wykonanie witryny okiennej w lokalu usługowym przy ul. Struga 19/21 w Radomiu

Zapytanie ofertowe na wykonanie podestów do klatek schodowych budynków Lelewela 3 i Lelewela 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę elewacjii budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa elewacji południowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Żwirki i Wigury 10 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 29.06.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.06.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|