Przetargi

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek w budynku Akademicka 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Akademickiej 6 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 20.06.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 20.06.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych na Os. XV-Lecia

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. 11 Listopada 6/8 m. 16 mieszkanie o powierzchni użytkowej 46,80 m2 (2 pokoje + 2 przedpokoje + kuchnia + łazienka z w.c.), I piętro w budynku 10 – piętrowym na Osiedlu XV Lecia
  • cena wywoławcza – 203.000 zł
  • wadium – 10.150 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Chrobrego 28 m. 17 mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,12 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka + w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 209.000 zł
  • wadium – 10.450 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:30. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 3. ul. Lelewela 5 m. 14 mieszkanie o powierzchni użytkowej 33,24 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 140.000 zł
  • wadium – 7.000 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 13:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 27.06.2023.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 12.06.2023 roku do dnia 27.06.2023 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych na Os. Gołębiów I

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. ul. Orląt Lwowskich 4 m. 3 mieszkanie o powierzchni użytkowej 54,11 m2 (3 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka + w.c.), I piętro w budynku 4 – piętrowym na Osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 241.000 zł
  • wadium – 12.050 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:00. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. ul. Andersa 7 m. 3 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,16 m2 (1 pokój + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 11 – piętrowym na osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 164.000 zł
  • wadium – 8.200 zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2023 r. w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 12:30. Przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 1000 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 28.06.2023.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokale można oglądać w dniach od 12.06.2023 roku do dnia 27.06.2023 w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM Osiedla Gołębiów I przy ul. Andersa 10, tel 48 385-77-40 i 41.

Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66.

Zapytanie ofertowe na opracowanie świadectw energetycznych

Zapytanie ofertowe na analizę opłacalności stosowania podzielników ogrzewania

Przetarg nieograniczony na konserwacje, naprawy i pogotowie techniczne dźwigów osobowych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw oraz pogotowia technicznego dźwigów elektrycznych zlokalizowanych w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 28.03.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 28.03.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wymianę okien budynku przy ul. Akademickiej 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana okien na dwóch klatkach schodowych, w pomieszczeniach na XI kondygnacji oraz w piwnicach budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Akademickiej 6 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 28.03.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 28.03.2023r. o godz. 11:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wyłączników pożarowych prądu oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie instalacji wyłączników pożarowych prądu oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 2/4 kl. I i II w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzlelni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 28.02.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 28.02.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na budowę instalacji c.c.w. z cyrkulacją

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:

Zadanie I - Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. Kusocińskiego 9A w Radomiu, 

Zadanie II –  Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. 11 Listopada 40/46 w Radomiu,

Zadanie III –  Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. Sportowej 7 w Radomiu,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.01.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.01.2023r. o godz. 10:45. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych, znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

I. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I 

II. Zadanie II – Osiedle XV-Lecia 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.01.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.01.2023r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia Spółdzielni

Zapytanie ofertowe na obsługę pogotowia technicznego w RSM

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych, znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

I. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I 

II. Zadanie II – Osiedle XV-Lecia 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 13.12.2022r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 13.12.2022r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania budynków i terenów zewnętrznych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

I. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I 

II. Zadanie II – Osiedle XV-Lecia 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 29.11.2022r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.11.2022r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej ww.rsm.radom.pl 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych kontroli instalacji gazowych w budynkach na Osiedlu Gołębiów I 

Wykonanie remontu ciągu pieszo - jezdnego przy budynku Powstańców Śląskich 11 oraz remontu schodów zewnętrznych

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie remontu ciągu pieszo - jezdnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich 11 w Radomiu oraz remontu schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony przedszkola).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 07.10.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 07.10.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony  internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ogłoszenie o zbyciu pojazdów administracji Osiedla Gołębiów I.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.c.w. w budynku przy ul. Sportowej 7.

Zapytanie ofertowe na czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Bema 1, 3 i 5.

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów oraz części pionów instalacji ZW w budynku przy ul. 11 Listopada 12.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana poziomów oraz części pionów instalacji zimej wody w budynku mieszkalnym w Radomiu przy ul. 11 Listopada 12

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2022r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 08.09.2022r. o godz. 10:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|