Przetargi

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 12.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 12 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 06.05.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 06.05.2019r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 12.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 12 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru oferty złożonej przez: TERM-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Damian Wosztyl, Podgóra 69, 26-634 Gózd.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zjazdu publicznego z istniejącej drogi odbarczającej przy ulicy 11 Listopada w Radomiu w celu połączenia tej drogi z ulicą Kotarbińskiego poprzez parking zlokalizo

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie zjazdu publicznego z istniejącej drogi odbarczającej przy ulicy 11 Listopada w Radomiu w celu połączenia tej drogi z ulicą Kotarbińskiego poprzez parking zlokalizowany na działce nr 205/109. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 06.05.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 06.05.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zjazdu publicznego z istniejącej drogi odbarczającej przy ulicy 11 Listopada w Radomiu w celu połączenia tej drogi z ulicą Kotarbińskiego poprzez parking zlokalizo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie zjazdu publicznego z istniejącej drogi odbarczającej przy ulicy 11 Listopada w Radomiu w celu połączenia tej drogi z ulicą Kotarbińskiego poprzez parking zlokalizowany na działce nr 205/109 Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru oferty złożonej przez: Zakład Ogólnobudowlany "IREN-MIX" Krzysztof Nagórski, ul. Obrońców Warszawy 6/40, 26-600 Radom.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ulicy 11 Listopada 22.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 22 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 25.04.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 25.04.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ulicy 11 Listopada 22.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 22 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na wykonanie zamówienia dokonano wyboru oferty złożonej przez: TERM-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Damian Wosztyl, Podgóra 69, 26-634 Gózd

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji zimnej wody - poziomów wodnych piwnicznych w budynkach przy ul. Bema 2, 4, 6, 9, 13, oraz przy ul. Prądzyńskiego 1, 2, 5, 7.

Zapytanie ofertowe na modernizację, konserwację, przegląd techniczny zestawu hyroforowego w budynku 11 Listopada 6/8.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach: Kusocińskiego 20, Kusocińskiego 26, Obrońców Warszawy 4, Obrońców Warszawy 6, Orląt Lwowskich 4.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
 1. Zadanie I - Budynek Kusocińskiego 20
 2. Zadanie II - Budynek Kusocińskiego 26
 3. Zadanie III - Budynek Obrońców Warszawy 4
 4. Zadanie IV - Budynek Obrońców Warszawy 6
 5. Zadanie V - Budynek Orląt Lwowskich 4
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 15.04.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 15.04.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach: Kusocińskiego 20, Kusocińskiego 26, Obrońców Warszawy 4, Obrońców Warszawy 6, Orląt Lwowskich 4.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: Zadanie I - Budynek Kusocińskiego 20 Zadanie II - Budynek Kusocińskiego 26 Zadanie III - Budynek Obrońców Warszawy 4 Zadanie IV - Budynek Obrońców Warszawy 6 Zadanie V - Budynek Orląt Lwowskich 4 Na wykonanie zamówienia, na wszystkie zadania dokonano wyboru oferty złożonej przez: Zakład Usługowo-Handlowy "SET-MAL", ul. Bławatna 4A lok.2B, 26-600 Radom

Zapytanie ofertowe na wymianę opraw oświetlenia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu XV-Lecia i Gołębiów I

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji instalacji odgromowych na budynkach mieszkalnych na osiedlu XV-Lecia i Gołębiów I

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 6/8 i Chrobrego 19.

Zaproszenie do współpracy

Przetarg ustny na usługę sprzątania budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych na nieruchomościach będących w zasobach RSM.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu I. Zadanie I – Osiedle Gołębiów I II. Zadanie II – Osiedle XV-Lecia Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 08.11.2018r. do godz. 10:00. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu: www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg ustny na usługę sprzątania budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych na nieruchomościach będących w zasobach RSM.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu I. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I. II. Zadanie II - Osiedle XV-lecia. Na wykonanie w/w usługi dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę CARZONI Izabela Seweryn ul. Witosa 10A Radom.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 10.09.2019r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. Andersa 3 m. 53 mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,55 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), VI piętro w budynku 11 – piętrowym na osiedlu Gołębiów I
  • cena wywoławcza – 115.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 5.750 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2018 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia 11.10.2018. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 27.09.2018 roku do dnia 11.10.2018 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. Gołębiów I przy ul. Andersa 10, tel 48 385-47-40 i 41. Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, przetarg z dnia 12.10.2018 na sprzedaż mieszkania ul. Andersa 3 m 53 został rozstrzygnięty. Mieszkanie zostało sprzedane, wymagana kwota wpłacona. RSM zawarła z wła¶cicielem umowę przeniesienia własno¶ci w formie aktu notarialnego.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Radom, dnia 17.08.2018r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
 1. ul. 11 Listopada 22 m. 63 mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,19 m2 (2 pokoje + przedpokój + kuchnia + łazienka z w.c.), parter w budynku 4 – piętrowym na osiedlu XV-Lecia
  • cena wywoławcza – 89.000 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 4.450 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2018 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300 - przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 12.09.2018 do godziny 1000. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu. W lokalu pod w/w adresem nie ma osób zameldowanych. Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dowodem wpłaty wadium na lokal będący przedmiotem przetargu. Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności. Lokal można oglądać w dniach od 27.08.2018 roku do dnia 11.09.2018 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. XV-Lecia przy ul. Sportowej 5, tel 48 383-07-40 i 41. Zarząd RSM w Radomiu zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 informuje, przetarg z dnia 12.09.2018 na sprzedaż mieszkania nr 63 przy ul. 11 Listopada 22 został rozstrzygnięty. Mieszkanie zostało sprzedane, wymagana kwota wpłacona. RSM zawarła z wła¶cicielem umowę przeniesienia własno¶ci w formie aktu notarialnego.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|