Przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę okien w piwnicy w budynku przy ul. Orląt Lwowskich 2

Przetarg nieograniczony na remont balkonów na budynku przy ulicy Kusocińskiego 1.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 1 będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 17.11.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 17.11.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach RSM.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu I. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I  II. Zadanie II – Osiedle XV-Lecia Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 06.11.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 06.11.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont instalacji zimnej wody, c.c.w, kanalizacji oraz zabudowę szachtów instalacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Akademickiej 2 i 6.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont instalacji zimnej wody, c.c.w, kanalizacji oraz zabudowa szachtów instalacyjnych w budynku mieszkalnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Akademicka nr 2, 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 30.10.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi. Pytanie 1: Wodomierze po zabudowie podlegają ponownemu montażowi. Czy należy zamontować nowe wodomierze, jeżeli tak to proszę o typ wodomierzy oraz czy zwykłe, czy przystosowane do montażu nakładki odczytu radiowego. Odpowiedź na pytanie 1: Wodomierze po zabudowie podlegają ponownemu montażowi. Pytanie 2: W przedmiarze jest izolowana tylko cyrkulacja, co z ciepłą i zimną wodą? Pytanie 3: Czy stara instalacja przechodzi przez stropy w tulejach? Jeśli nie przed demontażem należy rozkuć stropy. Odpowiedź na pytania 2 i 3: Zgodnie z rozdziałem IX, punkt 16, poz. Przedmiar robót-zapis: Przedmiar robót dla Wykonawcy jest materiałem pomocniczym w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyceny oferty, nie może stanowić podstawy do wyceny wartości ryczałtowej robót. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu, realizując wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych RSM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa oraz wymiana wodomierzy na fabrycznie nowe, zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.10.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: W ogłoszonej przez Państwa specyfikacji odnośnie wymiany wodomierzy, wybrane przez Państwa urządzenie powinno posiadać parametry wodomierzy do wody zimnej R160V/80H oraz wodomierzy do wody ciepłej R100V/50H. W związku z powyższym chciałem się zapytać czy wezmą Państwo pod uwagę wodomierz R100V/50H w przypadku obu wodomierzy. Odpowiedź: Realizacja zadania p.n: Dostawa oraz wymiana wodomierzy na fabrycznie nowe, zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, może być realizowana zgodnie ze SIWZ załączoną do przetargu.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę okien w piwnicy w budynku przy ul. Orląt Lwowskich 2

Przetarg nieograniczony na budowę wewnętrznej instalacji CWU w budynku przy ulicy Chrobrego 13

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz demontaż gazowych podgrzewaczy wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 13 w Radomiu, należącego do Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.10.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego chodnika przed budynkiem Andersa 2

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika, od strony klatek schodowych i dojść do klatek schodowych przed budynkiem Andersa 2 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 09.10.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 09.10.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na remont balkonów budynku przy ulicy Kusocińskiego 1

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 1 będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 02.10.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 02.10.2020r. o godz. 10:45. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w przy ulicy Struga 19/21

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy ulicy Struga 19/21 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 02.10.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 02.10.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę drzwi stalowych do klatek schodowych w budynku przy ul. Lelewela 3

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę okien i parapetów na klatkach schodowych w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 11

Przetarg nieograniczony na przebudowę elewacji północnej w budynku mieszkalnym przy ulicy Sportowej 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa elewacji północnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Radomiu przy ulicy Sportowej 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 04.09.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 04.09.2020r. o godz. 10:45. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na przebudowę elewacji południowej i północnej w budynku mieszkalnym przy ulicy Sportowej 28/30

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa elewacji południowej i północnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Radomiu przy ulicy Sportowej 28/30. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 04.09.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 04.09.2020r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Miłej 4/8 w Radomiu

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Miła 4/8 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 01.09.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 01.09.2020r. o godz. 10:30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych RSM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa oraz wymiana wodomierzy na fabrycznie nowe, zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2020r. do godz. 13:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 25.08.2020r. o godz. 10:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w zasobach RSM

Zapytanie ofertowe na wymianę układów kontrolno - pomiarowych w budynkach RSM

Przetarg nieograniczony na remont instalacji z.w., c.c.w , kanalizacji oraz zabudowa szachtów instalacyjnych w budynku przy ul. Akademickiej 6

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont instalacji zimnej wody, c.c.w., kanalizacji oraz zabudowa szachtów instalacyjnych w budynku mieszkalnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Akademicka nr 6 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 12.08.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapytanie ofertowe na remont drogi dojazdowej do budynku Żwirki i Wigury 10 łącznie z wykonaniem chodnika i dojścia do klatki schodowej

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >|