Uchwały Rady Nadzorczej 2020

Uchwały Rady Nadzorczej 2020

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2020 2020-01-15 Uchwalenia zaliczki za podgrzanie 1m3 wody w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8. Ikonka
2 2/2020 2020-01-15 Uchwalenia zaliczki za podgrzanie 1m3 wody w budynku przy ul. Chrobrego 19. Ikonka
3 3/2020 2020-01-15 Zobowiązania Zarządu do przekazywania na piśmie miesięcznych informacji dotyczących płatności RSM. Ikonka
4 4/2020 2020-02-20 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Czystej 7 (pawilon po Biedronce). Ikonka
5 5/2020 2020-02-20 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Kusocińskiego 3. Ikonka
6 6/2020 2020-02-20 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka za okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. Do wglądu w dziale organizacyjnym.
7 7/2020 2020-02-20 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. Do wglądu w dziale organizacyjnym.
8 8/2020 2020-03-02 Przyjęcia zmian planu remontów na 2020r. w zakresie budynków ujętych do termomodernizacji z osiedla XV-Lecia. Ikonka
9 9/2020 2020-04-29 Zmniejszenia odpisu na fundusz remontowy i uchwalenia stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny w budynku przy ul. Miłej 25. Ikonka
10 10/2020 2020-04-29 Zmniejszenia odpisu na fundusz remontowy i uchwalenia stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny w budynku przy ul. 11 Listopada 22. Ikonka
11 11/2020 2020-05-20 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. Ikonka
12 12/2020 2020-05-20 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. Ikonka
13 13/2020 2020-05-20 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Sportowej 28/30. Ikonka
14 14/2020 2020-05-20 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Kotarbińskiego 2. Ikonka
15 15/2020 2020-05-20 Ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do budynków przy ul. Akademickiej 2, Akademickiej 4 i Akademickiej 6 w Radomiu. Ikonka
16 16/2020 2020-05-20 Zmniejszenia odpisu na fundusz remontowy i uchwalenia stawki na fundusz termomodernizacyjny w budynku przy ul. Miłej 26. Ikonka
17 17/2020 2020-05-20 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Bema 13. Ikonka
18 18/2020 2020-05-20 Przyjęcia zmiany planu remontów na 2020r. w zakresie włączenia dodatkowej pozycji nr 2 dla punktu B. Osiedla XV-lecia Lp. XXVII. Ikonka
19 19/2020 2020-06-29 Rekomendacji do Walnego Zgromadzenia RSM Sprawozdania finansowego RSM za 2019r. Ikonka
20 20/2020 2020-06-29 Przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2019r. Ikonka
21 21/2020 2020-06-29 Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r. Ikonka
22 22/2020 2020-06-29 Uchwalenia planu gospodarczo-finansowego RSM na rok 2020. Ikonka
23 23/2020 2020-06-29 Przyjęcia zmiany planu remontów na 2020 r. w zakresie włączenia dodatkowego punktu nr 2 dla punktu B. Osiedla XV-Lecia poz. LI. Lelewela 5. Ikonka
24 24/2020 2020-06-29 Przyjęcia zmiany planu remontów na 2020 r. w zakresie włączenia dodatkowego punktu nr 3 dla punktu B. Osiedla XV-Lecia poz. L. Lelewela 3. Ikonka
25 25/2020 2020-06-29 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy Zbrowskiego 108. Ikonka
26 26/2020 2020-07-08 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka za okres od 01.04.2020r. do 30.06.2020r. Ikonka
27 27/2020 2020-07-08 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.04.2020r. do 30.06.2020r. Ikonka
28 28/2020 2020-07-08 Ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka. Do wglądu w dziale organizacyjnym.
29 29/2020 2020-07-08 Ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina. Do wglądu w dziale organizacyjnym.
30 30/2020 2020-08-04 Zatwierdzenie od dnia 01.12.2020r. stawki odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych w budynku przy ul. Zientarskiego 4 w wysokości 4,00 zł./osoba/m-c, z przeznaczeniem na odbudowę salda minusowego. Ikonka
31 31/2020 2020-11-18 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr ew. 205/76, 205/79, 205/92, 205/71, 205/91, 205/73 w Radomiu, dla których urządzone są księgi wieczyste, służebnością przesyłu na rzecz Radpec S.A. Ikonka
32 32/2020 2020-11-18 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul Struga 19/21. Ikonka
33 33/2020 2020-11-18 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 7. Ikonka
34 34/2020 2020-11-18 Przyjęcia zmiany planu remontów na 2020r. w zakresie włączenia dodatkowej pozycji do punktu B. Osiedla XV-Lecia dla nieruchomości przy ul. 1) Prądzyńskiego 5, 7 i 2) Bema 6, 9. Ikonka
35 35/2020 2020-11-18 Zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej RSM. Ikonka
36 36/2020 2020-11-18 Zatwierdzenia stawek za dzierżawę pojemników na odpady komnunalne. Ikonka
37 37/2020 2020-11-18 Zatwierdzenia od dnia 01.03.2021r. stawki odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4 w wysokości 4,00 zł/osoba/m-c, z przeznaczeniem na odbudowę salda minusowego. Ikonka
38 38/2020 2020-11-18 Zatwierdzenia od dnia 01.03.2021r. stawki odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych w budynku przy ul. Chrobrego 13 w wysokości 4,00 zł/osoba/m-c, z przeznaczeniem na odbudowę salda minusowego. Ikonka
39 39/2020 2020-11-18 Zmniejszenia odpisu na fundusz remontowy i uchwalenia stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny użytkownikom lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w budynku przy ul. Miła 4/8. Ikonka
40 40/2020 2020-11-18 Wyrażenia zgody na zastosowanie innego trybu niż przetarg nieograniczony przy zamówieniu o wartości przekraczającej 40000 zł (netto). Ikonka
41 41/2020 2020-11-18 Wyrażenia zgody na zastosowanie innego trybu niż przetarg nieograniczony przy zamówieniu o wartości przekraczającej 10000 zł (netto). Ikonka
42 42/2020 2020-11-18 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Zbrowskiego 108. Ikonka
43 43/2020 2020-11-18 Uchwalenia zaliczki za podgrzanie 1m3 wody w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4. Ikonka