Uchwały Rady Nadzorczej 2019

Uchwały Rady Nadzorczej 2019

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2019 2019-02-13 Uchwalenia planu remontów w RSM na rok 2019. Ikonka
2 2/2019 2019-02-13 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Czystej 7 (pawilon po Biedronce). Ikonka
3 3/2019 2019-02-27 Oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu RSM. Do wglądu w dziale organizacyjnym.
4 4/2019 2019-02-27 Oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu RSM. Do wglądu w dziale organizacyjnym.
5 5/2019 2019-03-04 Zmiany Uchwały nr 49/2004 Rady Nadzorczej RSM im. J. Grzecznarowskiego z dnia 16.09.2004r. w sprawie zmiany stawek za zimną wodę dla mieszkań nieopomiarowanych. Ikonka
6 6/2019 2019-03-04 Uchwalenia Regulaminu Gospodarki Finansowej w RSM. Ikonka
7 7/2019 2019-03-04 Uchwalenia Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w RSM. Ikonka
8 8/2019 2019-03-20 Uchwalenia planu gospodarczo-finansowego RSM na rok 2019. Załącznik do wglądu w dziale organizacyjnym. Ikonka
9 9/2019 2019-04-03 Zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu. Ikonka
10 10/2019 2019-04-17 Rekomendacji do Walnego Zgromadzenia RSM Sprawozdania finansowego RSM za 2018r. Ikonka
11 11/2019 2019-04-24 Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r. Ikonka
12 12/2019 2019-05-14 Wyboru Prezesa Zarządu RSM Do wglądu w dziale organizacyjnym.
13 13/2019 2019-05-14 Wyboru Wiceprezesa Zarządu RSM Do wglądu w dziale organizacyjnym.
14 14/2019 2019-06-03 Sposobu uzupełnienia składu Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego Ikonka
15 15/2019 2019-06-03 Wyboru Wiceprezesa Zarządu RSM Do wglądu w dziale organizacyjnym.
16 16/2019 2019-06-03 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Skorupki 11. Ikonka
17 17/2019 2019-06-03 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Skorupki 3. Ikonka
18 18/2019 2019-06-03 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Andersa 7. Ikonka
19 19/2019 2019-07-02 Utworzenia odpisów na fundusz remontowy od lokali użytkowych. Ikonka
20 20/2019 2019-07-02 Uchwalenia stawki eksploatacyjnej dla Osiedla XV Lecia. Ikonka
21 21/2019 2019-07-02 Uchwalenia stawki eksploatacyjnej dla Osiedla Gołębiów I. Ikonka
22 22/2019 2019-07-02 Zatwierdzenia stawek za dzierżawę pojemników na odpady komunalne. Ikonka
23 23/2019 2019-07-02 Zatwierdzenia od dnia 01.11.2019r. stawki odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych w wysokości 3,00 zł/osoba/m-c, z przeznaczeniem na modernizację lub zakup nowych dźwigów. Ikonka
24 24/2019 2019-07-02 Uchwalenia propozycji planu remontów dźwigów osobowych w RSM na rok 2019. Ikonka
25 25/2019 2019-07-02 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Struga 19/21. Ikonka
26 26/2019 2019-07-02 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Czystej 7. Ikonka
27 27/2019 2019-07-02 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Sportowej 2. Ikonka
28 28/2019 2019-07-02 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Miłej 4/8. Ikonka
29 29/2019 2019-07-02 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Struga 19/21. Ikonka
30 30/2019 2019-08-06 Zatwierdzenia struktury organizacyjnej RSM. Ikonka
31 31/2019 2019-08-06 Zmiany regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w RSM. Ikonka
32 32/2019 2019-08-06 Zatwierdzenia stawek za eksploatację pojemników i odbiór odpadów komunalnych dla lokali użytkowych przy ul. Chrobrego 43 i 43B w Radomiu. Ikonka
33 33/2019 2019-08-06 Uchylenia Regulaminu określającego zasady ponownego przyjmowania w poczet członków w RSM. Ikonka
34 34/2019 2019-09-02 Uchylenia Regulaminu finansowania przez Spółdzielnię wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Ikonka
35 35/2019 2019-09-02 Zmiany Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w RSM. Ikonka
36 36/2019 2019-09-02 Uchwalenia Regulaminu funduszu termomodernizacyjnego w RSM. Ikonka
37 37/2019 2019-09-18 Zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w RSM Ikonka
38 38/2019 2019-09-18 Zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w RSM Ikonka
39 39/2019 2019-09-18 Zatwierdzenia Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej RSM Ikonka
40 40/2019 2019-09-18 Zmiany Regulaminu oragnizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w RSM Ikonka
41 41/2019 2019-11-06 Wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok. Załącznik do wglądu w dziale organizacyjnym. Ikonka
42 42/2019 2019-11-06 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. Do wglądu w dziale organizacyjnym.
43 43/2019 2019-11-06 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. Do wglądu w dziale organizacyjnym.
44 44/2019 2019-12-03 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie w Południowo-Mazowieckim BS w Jedlińsku ul. Warecka 7, kredytów zwianych z wypłatą przez BGK premii termomodernizacyjnych oraz wyrażenie zgody na podpisanie umów kredytowych i zabezpieczenie ich wymogami banku, tj. weksle in blanco, pełnomocnictwo do rachunku funduszu remontowego oraz cesja ubezpieczenia z polisy budynków objętych termodernizacją. Ikonka
45 45/2019 2019-12-03 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Sportowa 6 Ikonka
46 46/2019 2019-12-03 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4 Ikonka
47 47/2019 2019-12-03 Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8 Ikonka
48 48/2019 2019-12-20 Uchwalenia planu remontów w RSM na rok 2020. Ikonka
49 49/2019 2019-12-20 Zatwierdzenia od dnia 01.04.2020r. stawki na fundusz remontowy dźwigów osobowych w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8 w wysokości 5,00 zł/osoba/miesiąc, z przeznaczeniem na modernizację lub zakup nowych dźwigów. Ikonka