Aktualności

Zmiana taryfy dla ciepła wraz z analizą wzrostu stawek

Przerwa w dostawie wody dla os. Gołębiów I

Wodociągi Miejskie w Radomiu informują, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Kozienickiej w Radomiu dnia 17.08.2023r. tj. czwartek w godzinach od 9.00 do 16.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców osiedla Gołębiów I.

Zanieczyszczenie wody na Osiedlu Gołębiów 1 - aktualizacja

Komunikat Wodociągów Miejskich w Radomiu z dnia 15.07.2023r.:

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informuje, iż w próbce wody pobranej do badania w dniu 13.07.2023r. z wodociągu miejskiego w Radomiu w części zasilanej z hydroforni osiedlowej przy ul. Olsztyńskiej 35 (zaopatrującego Osiedle Gołębiów I oraz ulice: Olsztyńską, Sadkowską, Grzybowską, Szklaną oraz wieżowce przy ul. Struga należące do Osiedla nad Potokiem) nie stwierdzono obecności enterokoków.

W związku z powyższym hydrofornia osiedlowa przy ul. Olsztyńskiej 35 została włączona do eksploatacji, a woda nadaje się do celów sanitarnych oraz do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu.

https://www.woda.radom.pl/index.php/komunikat-wodociagi-miejskie-w-radomiu-sp-z-o-o/

 

Komunikat Wodociągów Miejskich w Radomiu:

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z nieakceptowalnymi badaniami próbki wody pobranej w dniu 10.07.2023r. z wodociągu miejskiego w Radomiu w części zasilanej z hydroforni osiedlowej przy ul. Olsztyńskiej 35 w/w hydrofornia została wyłączona z eksploacji od dnia 14.07.2023r do dnia 16.07.2023r. Dla mieszkańców Osiedla Gołębiów I oraz ulic: Olsztyńskiej, Sadkowskiej, Grzybowskiej, Szklanej oraz wieżowców przy ulicy Struga należących do Osiedla nad Potokiem wodę dostarczać będziemy bezpośrednio z sieci miejskiej z pominięciem w/w hydroforni co może powodować obniżenie ciśnienia wody lub przerwę w dostawie wody dla powyższych ulic.

Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa do dnia 15.07.2023r. nie otrzymała żadnej informacji zarówno od Wodociągów Miejskich w Radomiu ani od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.

 

 

Przypominamy o konieczności segregacji odpadów

Podziękowanie za udział w Walnym Zgromadzeniu

Zmiana terminu spotkania z mieszkańcami budynków 11 Listopada 56 i 58

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego z uwagi na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 16 maja 2023r. informuje, iż spotkanie planowane na dzień 16 maja 2023r. z mieszkańcami 11 Listopada 56 oraz 11 Listopada 58 zostało przełożone na inny termin.

Zapraszamy mieszkańców budynku 11 Listopada 56 na spotkanie w dniu 25 maja o godz. 17:00 celem omówienia planowanych prac remontowych.

Zapraszamy mieszkańców budynku 11 Listopada 58 na spotkanie w dniu 25 maja o godz. 18:00 celem omówienia planowanych prac remontowych.

Spotkanie odbedzie się przed danym budynkiem.

Informacja dotycząca świadectw charakterystyki energetycznej lokali

Spotkania z mieszkańcami

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaaniowej zaprasza mieszkańców budynków Kusocińskiego 26, Sportowa 3, Andersa 2, 11 Listopada 12, Chrobrego 19, Kusocińskiego 1, Sportowa 29, Sportowa 7, Sportowa 9, Kotarbińskiego 1, Kotarbińskiego 3, 11 Listopada 56, 11 Listopada 58, Andersa 1 i Andersa 3 na spotkania, celem omówienia planowanych prac remontowych.

W związku z możliwością skorzystania z premii termomodernizacyjnej, która zwiększyła się i obecnie wynosi:

  • 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • 31% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10% łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE),
  • dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego - przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. "wielkiej płyty" wraz z ich wzmocnieniem,
  • wysokość premii termomodernizacyjnej może zostać zwiększona z tytułu grantu termomodernizacyjnego - dodatkowego wsparcia w wysokości 10% kosztów inwestycji przy głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawi Państwu nowy kosztorys proponowanych remontów oraz przeliczy ponownie koszt kredytu uwzględniając nowe możliwości dofinansowań.

 

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy ulicy Zbrowskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wstępnej koncepcji przebudowy ulicy Zbrowskiego.

Więcej informacji na stronie https://konsultacje.radom.pl

Zmiana wysokości opłat za sporządzanie kopii dokumentów

Zmiana taryfy dla ciepła wraz z analizą wzrostu stawek

Konkurs ofert na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Rada Nadzorcza RSM ogłosiła konkurs ofert na członka Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Szczegóły znajdują się w ofertach pracy...

 

 

https://rsm.radom.pl/oferty-pracy

Wybór Prezesa Zarządu RSM

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 60/2022 z dnia 21.12.2022r. dokonała wyboru Pani Karoliny Czerwonka - Domagała na Członka Zarządu - na stanowisko Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i z dniem 02.01.2023r. powierzyła jej pełnienie tej funkcji.

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku :)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najszczersze życzenia:

Zdrowia, szczęscia i wszelkiej pomyślności. Niech to będzie czas refleksji, zadumy dotyczącej minionego roku, a magia tych Świąt Zjednoczy nas przy wspólnym stole.

W nadchodzącym Nowym Roku życzymy spełnienia marzeń i nadziei na lepsze jutro.


Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd RSM został odwołany.

Szanowni Państwo, 

 

W dniu 15.11.2022 roku decyzją Rady Nadzorczej został odwołany Prezes RSM Włodzimierz Mazur i Vice Prezes RSM Adam Serafin. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej zostali oddelegowani do pełnienia obowiązków Zarządu. 

14 listopada Dzień Seniora

Szanowni Seniorzy!
Z okazji Dnia Seniora, w imieniu Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składamy najpiękniejsze życzenia – zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia. Niech zdobyte przez Was doświadczenie i życiowa mądrość służą innym. Niech omijają Was troski i smutki, a każdy dzień przynosi wiele radości, ludzkiej życzliwości i uśmiechu na twarzy.
 

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to święto, które corocznie obchodzimy w dniu 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę. Od lat kojarzy nam się ono z hucznymi paradami w różnych miastach, marszami w stolicy, biegami niepodległościowymi, patriotycznymi koncertami i wszystkim tym, co sprawiało, że Polacy tłumnie wychodzili z domów, by cieszyć się niepodległości, którą Polska odzyskała 104 lata temu.

Zawieśmy polskie flagi na balkonach w oknach przy domach, by nasza Spółdzielnia, w której mieszkamy przybrała biało-czerwone barwy w tym dniu.

Wyślijcie nam na Fcaebooku lub mailowo zdjęcia Waszych bloków, na których są widoczne flagi!

Współpraca na rzecz budowy sieci ciepłowniczych na Jednostce B- Osiedle Gołębiów I

W dniu 26.10.2022r. w siedzibie RSM Zarząd zorganizował kolejne spotkanie w sprawie budowy sieci ciepłowniczych na Jednostce B Osiedle Gołębiów I. 
W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele:
  • Izby Administracji Skarbowej
  • RADPEC
  •  Spółdzielni Mieszkaniowej „Dźwigar”
  • Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.
Na spotkaniu podjęto decyzję co do dalszych działań.  Ustalono na dzień 16.11.2022 r. terminy spotkań na obiektach u poszczególnych odbiorców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, w których budowane będą indywidualne węzły cieplne. Ustalenie lokalizacji posłuży RADPEC-owi do zaprojektowania trasy sieci ciepłowniczych W.P.
Wspólnie będziemy podejmować działania, aby jak najszybciej powstały indywidualne węzły cieplne. Mamy przychylność władz miasta i będziemy współpracować z RADPEC, aby ta inwestycja była jak najszybciej wykonana.

Uwaga! Ważny Komunikat!

Szanowni Państwo,

w wyniku stwierdzonych nieszczelności gazu został odcięty dopływ gazu do budynku przy ul. Kusocińskiego 9A. Zarząd Radomskiej Spółdzielni podjął działania w celu usunięcia awarii. W trybie natychmiastowym wyłoniono wykonawcę, który od poniedziałku 24.10 przystąpi do doszczelnienia instalacji metodą polimeryzacji. TO DLA NAS PRIORYTET!!!

Mieszkańcy bloku przy ul. Kusocińskiego A - apelujemy do Was, aby od poniedziałku umożliwić sprawne działania wykonawcy. Przewidywany okres realizacji wynosi od 5 dni do 2 tygodni. Czas pracy wykonawcy uzależniony jest przede wszystkim od Państwa dyscypliny i udostępnienia mieszkań wykonawcy. 

Zdajemy sobie sprawę, że do nie każdego mieszkańca bloku przy ul. Kusocińskiego 9 dotrze nasz Komunikat - dlatego prosimy aby pozostali mieszkańcy przekazali Komunikat dalej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Informujemy, że na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków RSM. Odbędzie się ono 9 listopada 2022 r.

Wszystkie dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem będą sukcesywnie dostarczane do skrzynek Członków Spółdzielni oraz są dostępne w eBOK’u w zakładce Dokumenty.

Jest to trudna i kosztowna decyzja, jednak musimy usunąć wadę prawną, która wystąpiła na Walnym Zgromadzeniu w dn. 30.09.2022 r.  Brak reakcji ze strony Zarządu RSM mógłby narazić członków spółdzielni na zablokowanie prac spółdzielni, wieloletnie procesy sądowe, trudno do oszacowania straty finansowe dla członków RSM.

Zarząd po analizie dokumentów z prac Prezydium Walnego zgromadzenia 30.09.2022 roku odpowiedzialnie podjął taką decyzję. Każdy z członków RSM otrzyma informację prawną.

|< < 1 2 3 4 5 6 > >|