Uchwały Rady Nadzorczej 2016

Uchwały Rady Nadzorczej 2016

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2016 2016-01-19 Uchwalenia „Regulaminu zbywania praw do lokali”. Ikonka
2 2/2016 2016-01-19 Uchwalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
3 3/2016 2016-01-19 Uchwalenia podziału kosztów Zarządu na rok 2016r. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale organizacyjnym Ikonka
4 4/2016 2016-01-19 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
5 5/2016 2016-01-19 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym
6 6/2016 2016-02-01 Rozwiązania umowy z firmą European Institute of Environmental Energy Poland sp. z o.o. Ikonka
7 7/2016 2016-02-23 Przyznania funduszu na organizacje obchodów 70-lecia powstania RSM. Ikonka
8 8/2016 2016-02-23 Zatwierdzenia struktury organizacyjnej RSM. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
9 9/2016 2016-03-29 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy użytkownikom lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Struga 19/21 oraz zmniejszenie zaliczki na centralne ogrzewanie w w/w budynku.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
10 10/2016 2016-03-29 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy użytkownikom lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Czysta 7 oraz zmniejszenie zaliczki na centralne ogrzewanie w w/w budynku.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
11 11/2016 2016-03-29 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy użytkownikom lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sportowa 2 oraz zmniejszenie zaliczki na centralne ogrzewanie w w/w budynku.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
12 12/2016 2016-03-29 Uchwalenia Regulaminu przyznawania i użytkowania pomieszczeń pozsypowych stanowiących części wspólne nieruchomości zarządzanych przez Radomską Spółdzielnię Mieszkaniową. Ikonka
13 13/2016 2016-03-29 Ustalenia odpłatności z tytułu użytkowania pomieszczeń pozsypowych. Ikonka
14 14/2016 2016-04-05 Uchwalenia planu gospodarczo – finansowego RSM na rok 2016. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
15 15/2016 2016-04-05 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
16 16/2016 2016-04-05 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
17 17/2016 2016-04-05 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
18 18/2016 2016-04-05 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
19 19/2016 2016-04-05 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
20 20/2016 2016-04-05 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
21 21/2016 2016-04-05 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
22 22/2016 2016-04-05 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Zientarskiego 4. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
23 23/2016 2016-05-05 Rekomendacji do Walnego Zgromadzenia Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sprawozdania finansowego RSM za 2015r. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
24 24/2016 2016-05-05 Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
25 25/2016 2016-05-05 Przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2015r. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
26 26/2016 2016-05-05 Wyrażenia zgody Zarządowi na zaciągnięcie w PKO BP kredytu inwestorskiego z premia termomodernizacyjną z BGK, na Osiedle Gołębiów I zgodnie z zatwierdzonym planem termomodernizacji. Ikonka
27 27/2016 2016-05-05 Zwiększenia obowiązującej stawki świadczeń dla lokali użytkowych usytuowanych na parterach w budynkach przy ul. Czysta 7 i Struga 19/21. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
28 28/2016 2016-05-05 Uchwalenia propozycji planu remontów w RSM na rok 2016 i lata następne. Ikonka
29 29/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
30 30/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
31 31/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
32 32/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
33 33/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
34 34/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
35 35/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
36 36/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
37 37/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
38 38/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
39 39/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
40 40/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
41 41/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
42 42/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
43 43/2016 2016-05-31 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
44 44/2016 2016-05-31 Anulowania uchwały nr 40/2016 dotyczącej wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
45 45/2016 2016-06-09 Uchwalenia zmian Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
46 46/2016 2016-06-09 Uchwalenia zmian Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
47 47/2016 2016-07-12 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
48 48/2016 2016-07-12 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
49 49/2016 2016-08-30 Zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym Ikonka
50 50/2016 2016-08-30 Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
51 51/2016 2016-08-30 Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
52 52/2016 2016-08-30 Przyjęcia zmian do planu remontów na rok 2016 i lata następne. Ikonka
53 53/2016 2016-09-12 Wyboru podmiotu, który wykona projekty wraz z kosztorysami i audyty energetyczne budynków. Ikonka
54 54/2016 2016-09-12 Wyboru podmiotu, który przygotuje wniosek o dofinansowanie prac z programu PIOŚ 1.3.2. Ikonka
55 55/2016 2016-09-27 Wykluczenia z członkostwa Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
56 56/2016 2016-09-27 Wykluczenia z członkostwa Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
57 57/2016 2016-09-27 Wykluczenia z członkostwa Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
58 58/2016 2016-09-27 Wykluczenia z członkostwa Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
59 59/2016 2016-09-27 Uchwalenia zmian „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w RSM” przyjętego uchwałą RN nr 25/2007 z dnia 27.06.2007r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą RN nr 38/2013 z dnia 16.04.2013r. oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą RN nr 51/2014 z dnia 16.12.2014r. Ikonka
60 60/2016 2016-10-25 Ustalenia miesięcznych stawek najmu oraz odpisu na fundusz remontowy za mieszkania tzw. hotelowe. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
61 61/2016 2016-10-25 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
62 62/2016 2016-10-25 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
63 63/2016 2016-11-29 Wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za 2016 rok.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
64 64/2016 2016-12-14 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy użytkownikom lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skorupki 11. Załącznik do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
65 65/2016 2016-12-14 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy użytkownikom lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skorupki 3. Załącznik do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
66 66/2016 2016-12-14 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy użytkownikom lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Andersa 7. Załącznik do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
67 67/2016 2016-12-14 Wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej w kwocie 2.694.846,88 zł. Ikonka