Uchwały Rady Nadzorczej 2017

Uchwały Rady Nadzorczej 2017

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
2 2/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
3 3/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
4 4/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
5 5/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
6 6/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
7 7/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
8 8/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
9 9/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
10 10/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
11 11/2017 2017-01-24 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
12 12/2017 2017-01-31 Uchwalenia propozycji planu remontów w RSM na rok 2017 i lata następne. Ikonka
13 13/2017 2017-01-31 Przyznania premii dla Prezes Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
14 14/2017 2017-01-31 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
15 15/2017 2017-01-31 Wyrażenia zgody Zarządowi na złożenie oświadczenia o przejęciu na własność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ikonka
16 16/2017 2017-01-31 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 2/4. Ikonka
17 17/2017 2017-02-28 Uchwalenia podziału kosztów Zarządu na rok 2017. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
18 18/2017 2017-02-28 Uchwalenia planu gospodarczo-finansowego RSM na rok 2017.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
19 19/2017 2017-02-28 Zmiany zaliczki na zużycie gazu w lokalach mieszkalnych nie posiadających gazomierzy. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
20 20/2017 2017-02-28 Likwidacji ochrony fizycznej na bazach przy ul. Andersa 10 i Sportowa 5 oraz wprowadzenia ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
21 21/2017 2017-02-28 Zatwierdzenia struktury organizacyjnej RSM. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
22 22/2017 2017-02-28 Odwołania Sekretarza Rady Nadzorczej RSM.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
23 23/2017 2017-02-28 Wyrażenia zgody Zarządowi na złożenie oświadczenia o przejęciu na własność odrębnej własności do lokalu mieszkalnego. Ikonka
24 24/2017 2017-03-21 Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej RSM Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
25 25/2017 2017-04-25 Zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług. Ikonka
26 26/2017 2017-04-25 Przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016r. Ikonka
27 27/2017 2017-04-25 Rekomendacji do Walnego Zgromadzenia Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sprawozdania finansowego RSM za 2016r. Ikonka
28 28/2017 2017-04-25 Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r. Ikonka
29 29/2017 2017-04-25 Zmiany Regulaminu ponownego przyjmowania w poczet członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ikonka
30 30/2017 2017-04-25 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres 01.01.2017r. do 31.03.2017r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
31 31/2017 2017-04-25 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
32 32/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
33 33/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
34 34/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
35 35/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
36 36/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
37 37/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
38 38/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
39 39/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
40 40/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
41 41/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
42 42/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
43 43/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
44 44/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
45 45/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
46 46/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
47 47/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
48 48/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
49 49/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
50 50/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
51 51/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
52 52/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
53 53/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
54 54/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
55 55/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
56 56/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
57 57/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
58 58/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
59 59/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
60 60/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
61 61/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
62 62/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
63 63/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
64 64/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
65 65/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
66 66/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
67 67/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
68 68/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
69 69/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
70 70/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
71 71/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
72 72/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
73 73/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
74 74/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
75 75/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
76 76/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
77 77/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
78 78/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
79 79/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
80 80/2017 2017-05-10 Wykreślenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
81 81/2017 2017-06-27 Przyjęcia w poczet członków. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
82 82/2017 2017-06-27 Przyjęcia w poczet członków. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
83 83/2017 2017-06-27 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Czystej 7 (obecnie Biedronka). Załącznik do Uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
84 84/2017 2017-07-06 Uchwalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w RSM dla zadań wykonywanych w ramach projektu pn. "Działania energooszczędne i termomodernizacyjne w zasobach RSM" złożonego w ramach konkursu POIiŚ dla poddziałania 1.3.2 wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Ikonka
85 85/2017 2017-07-25 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
86 86/2017 2017-07-25 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
87 87/2017 2017-07-25 Odwołania Przewodniczącego Komisji GZM RN.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
88 88/2017 2017-07-25 Powołania Przewodniczącego Komisji GZM RN.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
89 89/2017 2017-08-29 Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla najmu nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego/Akademicka. Ikonka
90 90/2017 2017-08-29 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będących własnością RSM w Radomiu, służebnością przesyłu na rzecz RADPEC S.A. Ikonka
91 91/2017 2017-10-24 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Miłej 4/8. Ikonka
92 92/2017 2017-10-24 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
93 93/2017 2017-10-24 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
94 94/2017 2017-11-28 Wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok. Ikonka
95 95/2017 2017-12-12 Uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych w RSM dla zadania pod nazwą: "Działania energooszczędne i termomodernizacyjne w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu" realizowanego w ramach konkursu POiŚ 2014-2020. Ikonka