Uchwały Rady Nadzorczej 2015

Uchwały Rady Nadzorczej 2015

L.p. Numer uchwały Data Dotyczy Pobierz
1 1/2015 2015-01-13 Uchwalenia podziału kosztów Zarządu na rok 2015. Ikonka
2 2/2015 2015-01-20 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
3 3/2015 2015-02-17 Wykluczenia z członkostwa.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
4 4/2015 2015-02-17 Uchwalenia propozycji planu remontów w RSM na rok 2015 i lata następne. Ikonka
5 5/2015 2015-03-03 Uchwalenia planu rzeczowo – finansowego RSM na rok 2015.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
6 6/2015 2015-03-03 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Miłej 4/8. Ikonka
7 7/2015 2015-03-03 Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki dzierżawy terenu na działce nr 56/1 przy ul. Struga.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
8 8/2015 2015-03-03 Wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Zientarskiego 1A, oraz obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością RSM w Radomiu, stanowiącej działkę o nr 205/85 służebnością niezbędnego dojazdu i przechodu do działki nr 205/68. Ikonka
9 9/2015 2015-03-03 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością RSM w Radomiu, stanowiącej działkę o nr 56/1 służebnością niezbędnego dojazdu i przechodu do działki nr 34/2 położonej w Radomiu przy ul. Struga 57A. Ikonka
10 10/2015 2015-03-03 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
11 11/2015 2015-03-03 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
12 12/2015 2015-03-12 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym RSM w Radomiu, stanowiącym działki o nr ewid. 205/77, 205/72, 205/73 oraz będących we współwłasności RSM, stanowiącym działki o nr ewid. 205/78, 205/71, służebnością niezbędną w celu budowy sieci energetycznej oraz z jej późniejszą konserwacją i eksploatacją. Ikonka
13 13/2015 2015-03-12 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie zbycia praw do lokali. Ikonka
14 14/2015 2015-04-08 Wyrażenia zgody na zastosowanie innego trybu niż przetarg nieograniczony przy zamówieniu o wartości przekraczającej 20.000 zł. Ikonka
15 15/2015 2015-04-21 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
16 16/2015 2015-04-21 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
17 17/2015 2015-04-21 Zatwierdzenia nowych stawek opłat za czynności urzędowe wykonywane przez poszczególne działy Spółdzielni. Ikonka
18 18/2015 2015-06-26 Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM Ikonka
19 19/2015 2015-06-26 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM Ikonka
20 20/2015 2015-06-26 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM Ikonka
21 21/2015 2015-06-26 Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej RSM Ikonka
22 22/2015 2015-06-26 Powołania Przewodniczącego Komisji G.Z.M. Rady Nadzorczej Ikonka
23 23/2015 2015-06-26 Powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Ikonka
24 24/2015 2015-07-15 Poddania badaniu lustracyjnemu działania Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jej organów w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2014r. Ikonka
25 25/2015 2015-08-26 Stałego upoważnienia 2-ch członków RN do reprezentowania RSM w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach. Ikonka
26 26/2015 2015-08-26 Uchwalenia „Regulaminu Zasad Windykacji w RSM”. Ikonka
27 27/2015 2015-08-26 Uchwalenia „Regulaminu odstąpienia od egzekwowania naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Ikonka
28 28/2015 2015-08-26 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.04.2015r. do 30.06.2015r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
29 29/2015 2015-08-26 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.04.2015r. do 30.06.2015r. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
30 30/2015 2015-08-26 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie zbycia praw do lokali. Ikonka
31 31/2015 2015-08-26 Wyrażenia zgody Zarządowi na złożenie oświadczenia o przyjęcie na własność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ikonka
32 32/2015 2015-08-26 Przyjęcia zamian do planu remontów na rok 2015 i lata następne. Ikonka
33 33/2015 2015-08-26 Przyjęcia zamian do planu remontów na rok 2015 i lata następne. Ikonka
34 34/2015 2015-09-23 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie montażu wodomierzy z nakładką radiową we wszystkich lokalach mieszkalnych w zasobach RSM. Ikonka
35 35/2015 2015-09-23 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie zbycia praw do lokali. Ikonka
36 36/2015 2015-09-23 Zatwierdzenia stawki za użytkowanie garaży w budynkach oraz garaży zajmowanych na prawie odrębnej własności na osiedlu Gołębiów I w Radomiu. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
37 37/2015 2015-09-23 Zatwierdzenia stawek za najem garaży na bazie RSM przy ul. Andersa 10 w Radomiu. Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
38 38/2015 2015-09-23 Powołania składu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej. Ikonka
39 39/2015 2015-09-23 Powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Ikonka
40 40/2015 2015-10-27 Zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie zbycia praw do lokali. Ikonka
41 41/2015 2015-10-27 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
42 42/2015 2015-10-27 Zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
43 43/2015 2015-10-27 Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Ikonka
44 44/2015 2015-10-27 Powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Ikonka
45 45/2015 2015-10-27 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
46 46/2015 2015-10-27 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
47 47/2015 2015-10-27 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
48 48/2015 2015-10-27 Wykluczenia z członkostwa. Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
49 49/2015 2015-11-24 Wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za 2015r.Załącznik do uchwały do wglądu w Dziale Organizacyjnym. Ikonka
50 50/2015 2015-11-24 Zawarcia umowy na usługi sprzątania zasobów RSM przez firmę Carzoni. Ikonka
51 51/2015 2015-11-24 Wyrażenia zgody Zarządowi na zaciągnięcie kredytu w WFOŚ do kwoty 2.000.000,00 zł. Ikonka
52 52/2015 2015-11-24 Wniosków zawartych w liście polustracyjnym z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2012 – 2014. Ikonka
53 53/2015 2015-11-24 Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Elżbiety Wielgosik za okres od 01.07.2015r. do 30.09.2015r.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
54 54/2015 2015-11-24 Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Huberta Kaczmarskiego za okres od 01.07.2015r. do 30.09.2015r.Do wglądu w Dziale Organizacyjnym.
55 55/2015 2015-11-24 Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady nadzorczej. Ikonka
56 56/2015 2015-11-24 Wyrażenia zgody Zarządowi na złożenie oświadczenia o przyjęcie na własność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ikonka
57 57/2015 2015-11-30 Powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Ikonka
58 58/2015 2015-12-08 Dalszej współpracy z European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. Ikonka