Wybór Prezesa Zarządu RSM

Wybór Prezesa Zarządu RSM

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 60/2022 z dnia 21.12.2022r. dokonała wyboru Pani Karoliny Czerwonka - Domagała na Członka Zarządu - na stanowisko Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i z dniem 02.01.2023r. powierzyła jej pełnienie tej funkcji.