Dokumenty przeznaczone dla Członków Spółdzielni są dostępne w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty przeznaczone dla Członków Spółdzielni są dostępne w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) w zakładce DOKUMENTY.

 
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Grzecznarowskiego w Radomiu informuje, że wszystkie dokumenty przeznaczone dla Członków Spółdzielni są dostępne w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) w zakładce DOKUMENTY.
 
Informujemy także, że Członkowie Spółdzielni, którzy nie mają dostępu do eBOKa, a chcą taki dostęp uzyskać, powinni postępować zgodnie z Regulaminem korzystania z informacji o stanie konta czynszowego i dostępu do dokumentów poprzez Internet w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego (system eBOK), który znajduje się na stronie rsm.radom.pl w zakładce Akty Prawne. (można to zrobić w Dziale Czynszów lub w Administracji osiedlach).
Członkowie Spółdzielni, którzy nie mają i nie chcą mieć elektronicznego dostępu do Dokumentów, jednak będą chcieli zapoznać się z Dokumentami zobowiązani są złożyć wniosek o wgląd do interesujących ich dokumentów. Wniosek należy złożyć w Kancelarii RSM, ul. Zbrowskiego 104, pokój nr 5.