www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Archiwum przetargów2017.11.16

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.11.02

Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.10.24

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.10.23

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.08.18

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.06.07

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Andersa 7, Ks.Skorupki 3, 4, 7, 11.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.06.07

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Andersa 1,2,3, Ks.Skorupki 5, Obrońców Warszawy 2B.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.05.19

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.12.22

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.11.10

Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.10.14

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.08.30

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.07.14

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy płyt i balustrad loggii balkonowych budynku przy ulicy Andersa 2

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2016.07.02

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.06.06

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.06.03

Przetarg nieograniczony na remont dróg wewnętrznych osiedlowych oraz terenów utwardzonych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.06.02

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Unieważnienie przetargu...


2016.05.13

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.05.10

Przetarg nieograniczony na wymianę witryn i balustrad w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 6/8.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.04.06

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.03.11

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.01.29

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.02.16

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2016.01.14

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.12.18

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.12.04

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej.

Unieważnienie przetargu...


2015.12.01

Przetarg nieograniczony na modernizację układu sterowania dźwigu osobowego.

Unieważnienie przetargu...


2015.12.01

Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.11.04

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.10.21

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.10.14

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.10.09

Przetarg nieograniczony na wykonanie wiat śmietnikowych na terenie RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.10.09

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.09.30

Przetarg na termomodernizację


2015.09.30

Przetarg nieograniczony na wzmocnieniu konstrukcji ściany klatki schodowej oraz zamianie szklanej ścianki w ramach stalowych na okna z PC na budynku Żwirki i Wigury 8.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.09.25

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu oraz remontu płyt balkonowych na budynku Kusocińskiego 3.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.09.21

Przetarg nieograniczony na wykonanie wiat śmietnikowych na terenie RSM.

Unieważnienie przetargu...


2015.09.07

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu oraz remontu płyt balkonowych na budynku Kusocińskiego 3.

Unieważnienie przetargu...


2015.09.04

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Nierozstrzygnięcie przetargu...


2015.05.20

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.03.24

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.02.18

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.12.08

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 w Radomiu

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.11.26

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.11.10

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 w Radomiu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu


2014.10.14

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Ogłoszenie o wyborze oferty


2014.10.01

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych całych zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w etapach.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.10.01

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.09.26

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 35.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.09.19

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 8cm wraz z obrzeżami oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.09.12

Przetarg nieograniczony na wykonanie rewitalizacji w tym obejmującej kompleksową termomodernizację zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.09.04

Przetarg na konserwację i naprawę 59 szt. dźźwigów osobowych znajdujących się w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.08.27

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.07.17

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.07.04

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sportowa 9.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.07.04

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.06.12

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.03.10

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych budynków oraz instalacji gazowych w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.01.27

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.12.09

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.11.18

Przetarg nieograniczony na sprzątanie w nieruchomościach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.10.25

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.10.02

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach w 15 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.09.02

Przetarg nieograniczony na kapitalny remont 14 płyt balkonowych z wymianą 14 balustrad

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.08.29

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.06.17

Konkurs ofert na oddanie w najem lokali użytkowych w zasobach RSM z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.


2013.04.12

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod płatny parking samochodów osobowych.


2013.04.12

Konkurs ofert na oddanie w najem lokali użytkowych w zasobach RSM z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.


2013.03.28

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.


2013.02.14

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod płatny parking samochodów osobowych

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.02.08

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych..."

Rozstrzygnięcie przetargu...


2012.10.10

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.


2012.12.17

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.


2012.10.01

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań projektowych: „Koncepcja organizacji ruchu na drogach wewnętrznych„, oraz „Dokumentacja techniczna remontu instalacji gazowej w budynku przy ulicy Sportowej 9„.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2012.09.26

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, remont kominów z dociepleniem i kolorystyką, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, malowanie ścian zewnętrznych poddasza i ogniomurów, wymiana instalacji odgromowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.Wł.Andersa 3 w Radomiu„.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2012.08.01

Przetarg nieograniczony na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z serwerem oraz oprogramowaniem systemowym i bazodanowym”.

Rozstrzygnięcie przetargu...Powrót do przetargów...

Ochrona Danych Osobowych w RSM