www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Archiwum przetargów2020.08.20

Przetarg nieograniczony na przebudowę elewacji północnej w budynku mieszkalnym przy ulicy Sportowej 6

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.08.20

Przetarg nieograniczony na przebudowę elewacji południowej i północnej w budynku mieszkalnym przy ulicy Sportowej 28/30

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.08.17

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Miłej 4/8 w Radomiu

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.08.07

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych RSM

Unieważnienie przetargu


2020.07.30

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w zasobach RSM


2020.07.30

Zapytanie ofertowe na wymianę układów kontrolno - pomiarowych w budynkach RSM


2020.07.28

Przetarg nieograniczony na remont instalacji z.w., c.c.w , kanalizacji oraz zabudowa szachtów instalacyjnych w budynku przy ul. Akademickiej 6

Unieważnienie przetargu


2020.07.23

Zapytanie ofertowe na remont drogi dojazdowej do budynku Żwirki i Wigury 10 łącznie z wykonaniem chodnika i dojścia do klatki schodowej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


2020.07.20

Zapytanie ofertowe na odbudowę i naprawę jezdni, chodników oraz terenów zielonych po budowie sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołębiów I

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


2020.07.17

Przetarg nieograniczony na budowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.07.03

Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Lelewela 5

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


2020.07.03

Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Lelewela 3

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


2020.07.03

Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku przy ulicy Bema 6


2020.06.26

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych RSM

Unieważnienie przetargu


2020.06.26

Przetarg nieograniczony na budowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A

Unieważnienie przetargu


2020.06.25

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego chodnika przed budynkiem Andersa 3

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.06.24

Przetarg nieograniczony na naprawę muru oporowego, oraz remont istniejącego tarasu i schodów przy budynku 11 Listopada 2/4

Unieważnienie przetargu


2020.06.22

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w zasobach RSM

Unieważnienie zapytania ofertowego


2020.06.10

Przetarg nieograniczony na remont drogi wewnętrznej przy budynkach przy ulicy Sportowej 29, 31, 33, 35, 11 Listopada 40/46

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.06.10

Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian szczytowych budynku przy ulicy Kusocińskiego 3

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.06.10

Zapytanie ofertowe na remont wiatrołapów budynku przy ulicy Andersa 1

Unieważnienie zapytania ofertowego


2020.06.03

Przetarg nieograniczony na budowę instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.05.14

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji na wykonanie instalacji c.c.w. w budynkach przy ulicy Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A


2020.05.11

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w klatkach schodowych budynku przy ulicy Orlat Lwowskich 2

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.05.11

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Orląt Lwowskich 6

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.05.07

Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 8.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


2020.05.07

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ulicy Orląt Lwowskich 2

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.05.07

Przetarg nieograniczony na remont balkonów na budynku przy ulicy Skorupki 5

Unieważnienie przetargu


2020.05.07

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przed budynkiem przy ulicy Skorupki 5

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.04.21

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 13 i Kusocińskiego 9A.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


2020.04.19

Przetarg nieograniczony na remont tarasów na budynku przy ulicy Zbrowskiego 108

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.04.10

Przetarg nieograniczony na montaż zaworów w instalacji c. o. w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 11 Listopada 6/8

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.04.03

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego chodnika przed budynkiem Andersa 3

Unieważnienie przetargu


2020.03.02

Zapytanie ofertowe na zmianę lokalizacji wodomierza głównego budynku przy ul. Bema 13, Prądzyńskiego 2, Struga 19/21, Czysta 7.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


2020.03.02

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 26

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.02.24

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Bema 2, 4, 13.

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.02.24

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 22

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.02.21

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.02.07

Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów budynków mieszkalnych przy ul. Andersa 1, oraz Zientarskiego 2

Unieważnienie przetargu


2020.02.05

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 25

Rozstrzygnięcie przetargu


2020.01.24

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę drzwi stalowych do zsypów śmienikowych w budynkach Zientarskiego 2 i 4.


2020.01.09

Zapytanie ofertowe na wymianę układu napędowego dźwigów osobowych.


2020.01.09

Zapytanie ofertowe na modernizację układu sterowania dźwigów osobowych.


2020.01.08

Zapytanie ofertowe na zawarcie umowy ubezpieczenia mienia Spółdzielni.


2020.01.03

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji zimnej wody w budynkach przy ulicy Sportowej 1, 3, 5, 7.


2020.01.02

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 25

Unieważnienie przetargu


2019.12.30

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji ccw w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4


2019.12.27

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego


2019.12.20

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Unieważnienie przetargu


2019.12.05

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych

Rozstrzygnięcie przetargu


2019.11.08

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych

Unieważnienie przetargu...


2019.10.18

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę drzwi stalowych do zsypów śmietnikowych w budynku Andersa 1


2019.09.26

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 7

Rozstrzygnięcie przetargu


2019.09.26

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Obrońców Warszawy 6

Rozstrzygnięcie przetargu


2019.09.24

Zapytanie ofertowe badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.

Rozstrzygnięcie przetargu


2019.09.10

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2019.09.04

Zapytanie ofertowe na demontaż urządzeń hydroforowych, instalacji zimnej wody w trzech hydroforniach RSM


2019.08.27

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 7

Unieważnienie przetargu


2019.08.26

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Obrońców Warszawy 6

Unieważnienie przetargu


2019.08.21

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych budowlanych pięcioletnich i rocznych budynków będących w zasobach RSM

Unieważnienie przetargu


2019.08.19

Zapytanie ofertowe na wykonanie resursu dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w zasobach RSM


2019.08.12

Zapytanie ofertowe na wymianę zespołu napędowego dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w zasobach RSM


2019.08.12

Zapytanie ofertowe na wymianę układu sterowania dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w zasobach RSM.


2019.08.07

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 7

Unieważnienie przetargu...


2019.08.01

Przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin schodów z płytek gresowych w budynku przy ulicy Obrońców Warszawy 6

Unieważnienie przetargu...


2019.08.01

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch szlabanów drogowych.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


2019.07.23

Zapytanie ofertowe na remont chodnika przy budynku Kusocińskiego 3.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


2019.07.23

Przetarg nieograniczony na budowę instalacji CWU w budynkach przy ul. Chrobrego 19 i 11 Listopada 6/8.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2019.07.19

Zapytanie ofertowe na ułożenie kostki brukowej przy budynku Chrobrego 28.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


2019.07.02

Przetarg nieograniczony na remont dachów budynków przy ul. Orląt Lwowskich 2 i Obrońców Warszawy 4.

Unieważnienie przetargu...


2019.06.25

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji zimnej wody w budynkach przy ul. Sportowej 9, Chrobrego 13, 11 Listopada 22, Kusocińskiego 3A.


2019.06.13

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Unieważnienie przetargu...


2019.06.03

Przetarg nieograniczony na remont dachów budynków przy ul. Orląt Lwowskich 2 i Obrońców Warszawy 4.

Unieważnienie przetargu...


2019.05.14

Zapytanie ofertowe na montaż szlabanów przy ul. Andersa 1.


2019.05.10

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7 i 11

Unieważnienie przetargu...


2019.04.16

Zapytanie ofertowe na wymianę okien w piwnicach w budynkach 11 Listopada 2/4 i 6/8.


2019.04.09

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 22.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2019.04.09

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 12.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2019.04.09

Przetarg nieograniczony na wykonanie zjazdu publicznego z istniejącej drogi odbarczającej przy ulicy 11 Listopada w Radomiu w celu połączenia tej drogi z ulicą Kotarbińskiego poprzez parking zlokalizowany na działce nr 205/109.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2019.04.01

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ulicy 11 Listopada 22.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2019.03.26

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji zimnej wody - poziomów wodnych piwnicznych w budynkach przy ul. Bema 2, 4, 6, 9, 13, oraz przy ul. Prądzyńskiego 1, 2, 5, 7.


2019.03.21

Zapytanie ofertowe na modernizację, konserwację, przegląd techniczny zestawu hyroforowego w budynku 11 Listopada 6/8.


2019.03.20

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach: Kusocińskiego 20, Kusocińskiego 26, Obrońców Warszawy 4, Obrońców Warszawy 6, Orląt Lwowskich 4.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2019.03.19

Zapytanie ofertowe na wymianę opraw oświetlenia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu XV-Lecia i Gołębiów I


2019.03.19

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji instalacji odgromowych na budynkach mieszkalnych na osiedlu XV-Lecia i Gołębiów I


2019.03.11

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 6/8 i Chrobrego 19.


2018.11.06

Zaproszenie do współpracy


2018.10.17

Przetarg ustny na usługę sprzątania budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych na nieruchomościach będących w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2018.09.20

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2018.08.17

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2018.06.27

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Kotarbińskiego 1,3,4,5, ul. Zientarskiego 2,4,6,10.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2018.03.08

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.11.16

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.11.02

Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.10.24

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.10.23

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.08.18

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.06.07

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Andersa 7, Ks.Skorupki 3, 4, 7, 11.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.06.07

Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych RSM przy ulicy Andersa 1,2,3, Ks.Skorupki 5, Obrońców Warszawy 2B.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2017.05.19

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.12.22

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.11.10

Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków, terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.10.14

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.08.30

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.07.14

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy płyt i balustrad loggii balkonowych budynku przy ulicy Andersa 2

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2016.07.02

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.06.06

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.06.03

Przetarg nieograniczony na remont dróg wewnętrznych osiedlowych oraz terenów utwardzonych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.06.02

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Unieważnienie przetargu...


2016.05.13

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.05.10

Przetarg nieograniczony na wymianę witryn i balustrad w budynkach przy ul. 11 Listopada 2/4 i 6/8.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.04.06

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.03.11

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.01.29

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2016.02.16

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2016.01.14

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.12.18

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.12.04

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej.

Unieważnienie przetargu...


2015.12.01

Przetarg nieograniczony na modernizację układu sterowania dźwigu osobowego.

Unieważnienie przetargu...


2015.12.01

Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.11.04

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.10.21

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.10.14

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.10.09

Przetarg nieograniczony na wykonanie wiat śmietnikowych na terenie RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.10.09

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.09.30

Przetarg na termomodernizację


2015.09.30

Przetarg nieograniczony na wzmocnieniu konstrukcji ściany klatki schodowej oraz zamianie szklanej ścianki w ramach stalowych na okna z PC na budynku Żwirki i Wigury 8.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.09.25

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu oraz remontu płyt balkonowych na budynku Kusocińskiego 3.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.09.21

Przetarg nieograniczony na wykonanie wiat śmietnikowych na terenie RSM.

Unieważnienie przetargu...


2015.09.07

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu oraz remontu płyt balkonowych na budynku Kusocińskiego 3.

Unieważnienie przetargu...


2015.09.04

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Nierozstrzygnięcie przetargu...


2015.05.20

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.03.24

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2015.02.18

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.12.08

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 w Radomiu

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.11.26

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.11.10

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia klatek schodowych i montaż oraz uruchomienie Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV w budynku ulica Andersa 7 w Radomiu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu


2014.10.14

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Ogłoszenie o wyborze oferty


2014.10.01

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych całych zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w etapach.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.10.01

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.09.26

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 35.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.09.19

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 8cm wraz z obrzeżami oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.09.12

Przetarg nieograniczony na wykonanie rewitalizacji w tym obejmującej kompleksową termomodernizację zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.09.04

Przetarg na konserwację i naprawę 59 szt. dźźwigów osobowych znajdujących się w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.08.27

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.07.17

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji zasobów Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.07.04

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sportowa 9.

Nie rozstrzygnięcie przetargu...


2014.07.04

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV na klatkach schodowych i w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.06.12

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.03.10

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych budynków oraz instalacji gazowych w zasobach RSM.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2014.01.27

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.12.09

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.11.18

Przetarg nieograniczony na sprzątanie w nieruchomościach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.10.25

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.10.02

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach w 15 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.09.02

Przetarg nieograniczony na kapitalny remont 14 płyt balkonowych z wymianą 14 balustrad

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.08.29

Przetarg nieograniczony na wymianę starej stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.06.17

Konkurs ofert na oddanie w najem lokali użytkowych w zasobach RSM z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.


2013.04.12

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod płatny parking samochodów osobowych.


2013.04.12

Konkurs ofert na oddanie w najem lokali użytkowych w zasobach RSM z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.


2013.03.28

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.


2013.02.14

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod płatny parking samochodów osobowych

Rozstrzygnięcie przetargu...


2013.02.08

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Budowa dwóch portierni kontenerowych..."

Rozstrzygnięcie przetargu...


2012.10.10

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.


2012.12.17

Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.


2012.10.01

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań projektowych: „Koncepcja organizacji ruchu na drogach wewnętrznych„, oraz „Dokumentacja techniczna remontu instalacji gazowej w budynku przy ulicy Sportowej 9„.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2012.09.26

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, remont kominów z dociepleniem i kolorystyką, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, malowanie ścian zewnętrznych poddasza i ogniomurów, wymiana instalacji odgromowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.Wł.Andersa 3 w Radomiu„.

Rozstrzygnięcie przetargu...


2012.08.01

Przetarg nieograniczony na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z serwerem oraz oprogramowaniem systemowym i bazodanowym”.

Rozstrzygnięcie przetargu...Powrót do przetargów...

Ochrona Danych Osobowych w RSM