www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2019W dniu 18.05.2019r. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2019 18.05.2019r. Przyjęcia wniosków z lustracji pełnej RSM za lata 2015-2017
2. 2/2019 18.05.2019r. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RSM za 2018 rok

Zgodnie z opinią Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pozostałe uchwały, ze względu na zawarte w nich dane wrażliwe i strategiczne są do wglądu dla Członków RSM w Dziale Organizacyjnym.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

List polustracyjny z lustracji Spółdzielni za lata 2015 - 2017

Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał do proponowanego porządku obrad

Sprawozdanie Zarządu RSM z działalności w 2018 roku

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej RSM z działalności w 2018 roku

Pismo Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych odnośnie wyboru delegata na zjazd

Informacja Zarządu RSM w temacie dokumentów związanych z Lustracją RSM za lata 2015 - 2017

Wniosek członków do WZ spełniający wymogi formalne

Wnioski członków do WZ nie spełniające wymogów formalnych

Wniosek członków do WZ złożony po termine


Powrót do WZ...

Ochrona Danych Osobowych w RSM