www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2019W dniu 18.05.2019r. Walne Zgromadzenie podjo nastpujce uchway:

L.p. Numer
uchway
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2019 18.05.2019r. Przyjcia wnioskw z lustracji penej RSM za lata 2015-2017
2. 2/2019 18.05.2019r. Zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci RSM za 2018 rok

Zgodnie z opini Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pozostae uchway, ze wzgldu na zawarte w nich dane wraliwe i strategiczne s do wgldu dla Czonkw RSM w Dziale Organizacyjnym.


Porzdek obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowany porzdek obrad Walnego Zgromadzenia

List polustracyjny z lustracji Spdzielni za lata 2015 - 2017

Wnioski Zarzdu do Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwa do proponowanego porzdku obrad

Sprawozdanie Zarzdu RSM z dziaalnoci w 2018 roku

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej RSM z dziaalnoci w 2018 roku

Pismo Regionalnego Zwizku Rewizyjnego Spdzielni Mieszkaniowych odnonie wyboru delegata na zjazd

Informacja Zarzdu RSM w temacie dokumentw zwizanych z Lustracj RSM za lata 2015 - 2017

Wniosek czonkw do WZ speniajcy wymogi formalne

Wnioski czonkw do WZ nie speniajce wymogw formalnych

Wniosek czonkw do WZ zoony po termine


Powrt do WZ...

Ochrona Danych Osobowych w RSM