www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2018W dniu 19.05.2018r. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2018 19.05.2018r. Przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
2. 2/2018 19.05.2018r. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM za 2017 rok
3. 3/2018 19.05.2018r. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2017 rok
4. 4/2018 19.05.2018r. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok
5. 5/2018 19.05.2018r. Zmiany Statutu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
6. 6/2018 19.05.2018r. Wyrażenia zgody na zbycie gruntu - działki o nr ewid. 205/390 o pow. 483m2 na Osiedlu Gołębiów I w Radomiu
7. 7/2018 19.05.2018r. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Elżbiecie Wielgosik za 2017 rok
8. 8/2018 19.05.2018r. Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Hubertowi Kaczmarskiemu za 2017 rok
9. 9/2018 19.05.2018r. Podziału Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego
10. 10/2018 19.05.2018r. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
11. 11/2018 19.05.2018r. Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. 12/2018 19.05.2018r. Wyboru Członków i Zastępców Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2018 - 2021.

Ochrona Danych Osobowych w RSM