www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2017W dniu 20.05.2017r. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2017 20.05.2017r. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM za 2016 rok
2. 2/2017 20.05.2017r. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2016 rok
3. 3/2017 20.05.2017r. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2016 rok
4. 4/2017 20.05.2017r. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Elżbiecie Wielgosik za 2016 rok
5. 5/2017 20.05.2017r. Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Hubertowi Kaczmarskiemu za 2016 rok
6. 6/2017 20.05.2017r. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
7. 7/2017 20.05.2017r. Wyrażenia zgody Zarządowi RSM na zaciągnięcie zobowiązań finansowych ze środków Programu "Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8. 8/2017 20.05.2017r. Wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Andersa na rzecz osób będących użytkownikami garaży
9. 9/2017 20.05.2017r. Odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wykluczenia z członkostwa w RSM
10. 10/2017 20.05.2017r. Odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wykluczenia z członkostwa w RSM
11. 11/2017 20.05.2017r. Odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wykluczenia z członkostwa w RSM
12. 12/2017 20.05.2017r. Odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wykluczenia z członkostwa w RSM
13. 13/2017 20.05.2017r. Odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wykluczenia z członkostwa w RSM
14. 14/2017 20.05.2017r. Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Ochrona Danych Osobowych w RSM