www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 27.10.2016W dniu 27.10.2016r. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2016 27.10.2016r. wyrażenia zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązań finansowych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 1.3 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach", Poddziałanie 1.3.2 "Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym"

Ochrona Danych Osobowych w RSM