www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2015L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2015 25.06.2015r. Uchwalenia zmian do Statutu RSM
2. 2/2015 25.06.2015r. Uchwalenia tekstu jednolitego Statutu RSM
3. 3/2015 25.06.2015r. Uchwała nie została poddana pod głosowanie
4. 4/2015 25.06.2015r. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2014 rok
5. 5/2015 25.06.2015r. Przeznaczenia zysku netto za 2014 rok
6. 6/2015 25.06.2015r. Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Hubertowi Kaczmarskiemu za 2014r.
7. 7/2015 25.06.2015r. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Elżbiecie Wielgosik za 2014r.
8. 8/2015 25.06.2015r. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
9. 9/2015 25.06.2015r. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu dotyczącego termomodernizacji zasobów RSM.
10. 10/2015 25.06.2015r. Wyborów Członków i Zastępców Członków Rady Nadzorczej.
11. 11/2015 25.06.2015r. Uchwała nie została poddana pod głosowanie
12. 12/2015 25.06.2015r. Uchwała nie została poddana pod głosowanie
13. 13/2015 25.06.2015r. Wyarażenia zgody na zbycie gruntu - działki o nr ewid. 205/58 o pow. 633m2 i nr 205/330 o pow. 182m2 na osiedlu Gołębiów I w Radomiu.
14. 14/2015 25.06.2015r. Przyjęcia zgłoszonych wniosków złożonych przez Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ochrona Danych Osobowych w RSM