www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2014L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2014 14.06.2014r. Przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
2. 2/2014 14.06.2014r. Uchwalenia zmian do Statutu RSM
3. 3/2014 14.06.2014r. Uchwalenia tekstu jednolitego Statutu RSM
4. 4/2014 14.06.2014r. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu RSM za 2013 rok
5. 5/2014 14.06.2014r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
6. 6/2014 14.06.2014r. Przeznaczenia zysku netto za 2013 rok
7. 7/2014 14.06.2014r. Pokrycia niedopłaty z zysku netto za 2013 rok
8. 8/2014 14.06.2014r. Nie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Edwardowi Dmochowskiemu za 2013 rok
9. 9/2014 14.06.2014r. Nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Dariuszowi Piątkowi za 2013 rok
10. 10/2014 14.06.2014r. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu p. Wiesławowi Łukawskiemu
11. 11/2014 14.06.2014r. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu p. Hubertowi Kaczmarskiemu
12. 12/2014 14.06.2014r. Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Hubertowi Kaczmarskiemu za 2013 rok
13. 13/2014 14.06.2014r. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Elżbiecie Wielgosik za 2013 rok
14. 14/2014 14.06.2014r. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok
15. 15/2014 14.06.2014r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Krzysztofa Drożdżała
16. 16/2014 14.06.2014r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Marka Wójcika
17. 17/2014 14.06.2014r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Genowefy Gielniowskiej
18. 18/2014 14.06.2014r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Wiesława Łukawskiego
19. 19/2014 14.06.2014r. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
20. 20/2014 14.06.2014r. Ustalenia warunków przejęcia zobowiązań z tytułów zaciągniętych kredytów termomodernizacyjnych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości w przypadku wyodrębnienia nieruchomości lub podziału spółdzielni
21. 21/2014 14.06.2014r. Nie uchylenia uchwały na 24/2012 dotyczącej zbycia gruntu - działki nr 56/1 przy ul. Struga na osiedlu XV-Lecia
22. 22/2014 14.06.2014r. Nie przystąpienia Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
23. 23/2014 14.06.2014r. Nie przyjęcia zgłoszonych wniosków złożonych przez Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ochrona Danych Osobowych w RSM