www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Akty prawneStatut


Statut RSM zatwierdzony uchwalą WZ nr 5/2018 z dnia 19.05.2018r. zarejestrowany postanowieniem KRS z dnia 16.11.2018r.


Regulaminy


Regulamin Porządku Domowego
Zmiany "Regulaminu porządku domowego Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego"

Regulamin Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów c.o. i c.c.w. w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego

Regulamin Zasad Tworzenia i Gospodarowania Funduszem Remontowym

Regulamin termomodernizacji budynków
Wskazania pomocnicze do zasad kwalifikowania budynków do rewitalizacji i termomodernizacji

Regulamin zbywania praw do lokali

Regulamin działania komitetów blokowych

Regulamin korzystania z informacji o stanie konta czynszowego

Regulamin najmu lokali użytkowych

Regulamin w sprawie budowy, finansowania i użytkowania garaży

Regulamin najmu lokali mieszkalnych

Regulamin postępowania w sprawach związanych z zabudową pomieszczeń ogólnego użytku na cele mieszkaniowe

Regulamin zasad windykacji

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin rozliczania zużycia energiii elektrycznej w garażach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin miejsc postojowych dla Mieszkańców Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin funduszu zasobowego w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin odstąpienia od egzekwowania naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin przyznawania i użytkowania pomieszczeń pozsypowych stanowiących części wspólne nieruchomości zarządzanych przez Radomską Spółdzielnię Mieszkaniową

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych w RSM dla zadania pod nazwą: "Działania energooszczędne i termomodernizacyjne w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu" realizowanego w ramach konkursu POiŚ 2014-2020.

Regulamin funduszu termomodernizacyjnego w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ochrona Danych Osobowych w RSM