www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Nabór na stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanychRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarowskiego

w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104

poszukuje pracownika na stanowisko

INSPEKTORA NADZORU DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku budownictwo ogólne,
 2. uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym pełnym,
 3. umiejętność obsługi komputera,
 4. obowiązkowość.

Wymagania mile widziane:

 1. praktyka pracy w spółdzielni mieszkaniowej,
 2. własna działalność gospodarcza.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie posiadanych uprawnień budowlanych
 5. oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. dokumenty potwierdzające staż pracy.

Aplikacje z dopiskiem "Inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych" należy złożyć w Kancelarii Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 w terminie do 31.10.2013 r. w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 7.00 do 15.00;
czwartek od 7.00 do 16.00;
piątek od 7.00 do 14.00
lub przesłać na adres:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104.

Ochrona Danych Osobowych w RSM