www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wodyRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa oraz wymiana wodomierzy na fabrycznie nowe, zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 26.10.2020r. o godz. 11:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Klauzula informacyjna


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie: W ogłoszonej przez Państwa specyfikacji odnośnie wymiany wodomierzy, wybrane przez Państwa urządzenie powinno posiadać parametry wodomierzy do wody zimnej R160V/80H oraz wodomierzy do wody ciepłej R100V/50H. W związku z powyższym chciałem się zapytać czy wezmą Państwo pod uwagę wodomierz R100V/50H w przypadku obu wodomierzy.

Odpowiedź: Realizacja zadania p.n: Dostawa oraz wymiana wodomierzy na fabrycznie nowe, zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, może być realizowana zgodnie ze SIWZ załączoną do przetargu.

Ochrona Danych Osobowych w RSM