www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na budowę nowych węzłów cieplnychRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:

  1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
  2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
  3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
  4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.01.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.01.2020r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami [211MB]
Klauzula informacyjna


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:
o możliwość dokonania wizji lokalnej terenu zgodnie SIWZ dotyczącej: Budowy nowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7, 11 w Radomiu.

Odpowiedź:
Uprzejmie informujemy, że dokonanie wizji lokalnej terenu, Wykonawca może dokonać po stosownych uzgodnieniach technicznych i czasowych z Kierownictwem A.D.M Osiedla Gołębiów I w Radomiu, tel. 48 385-77-40, 48 385-77-41.

Pytanie 2:
o możliwość przesłania załączników do SIWZ w wersji edytowalnej dotyczącej: Budowy nowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu przy ul. Powstańców Śląskich 1, 5, 7, 11 w Radomiu.

Odpowiedź:
Uprzejmie informujemy, że SIWZ na w/w przetarg wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.rsm.radom.pl. w wersji pdf i Zamawiający nie przewiduje przekazywanie załączników w innej formie.

Pytanie 3:
Zwracamy się z pytaniem czy wadium w formie gwarancji bankowej może być złożone w postaci elektronicznej.

Odpowiedź:
Wadium może być złożone w postaci papierowej, dołączonej do oferty przetargowej.

Ochrona Danych Osobowych w RSM