www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na budowę węzłów cieplnychRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:

  1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
  2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
  3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
  4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 08.07.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 08.07.2019r. o godz. 10:15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami [190MB]
Klauzula informacyjna


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisu rozdz.V, ppkt 2: "Zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do dnia 22.08.2019r."
na
zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu rozdz.V ppkt 2 SIWZ jak niżej:
"Zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do dnia 16.09.2019r."

Pytanie 2:

W związku z ogłoszonym przetargiem na Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
1. Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
2. Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
3. Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
4. Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu
prosimy o przesuniecie terminu realizacji do dnia 30.09.2019r. Zakończenie robót dla wszystkich budynków z terminem wykonania do dnia 22.08.2019 roku jest praktycznie niemożliwy do zrealizowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu rozdz.V, ppkt 2 SIWZ:
"Zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do dnia 22.08.2019r." na: "Zakończenie robót: dla wszystkich budynków termin wykonania węzłów do dnia 16.09.2019r." Powyższe zostało zamieszczone już na stronie internetowej www.rsm.radom.pl zakładka przetargi, w związku z pytaniem innego potencjalnego oferenta.

Ochrona Danych Osobowych w RSM