www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8Radom, dnia 02.11.2017r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:

Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8 kl.I „D” w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 23.11.2017r.do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 23.11.2017r. o godz. 11.00. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy.

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66 wew. 38, lub pobrać ze strony internetowej: www.rsm.radom.pl.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Warunki na wykonanie zamówienia


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie środków trakcyjnych w postaci pasoliny?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian kabiny pokrytych laminatem?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza Wykonanie drzwi szybowych malowanych proszkowo RAL 7032?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dźwigu bez maszynowni?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5:
Proszę o wyjaśnienie w pkt. 7 zespół napędowy - wciągarka reduktorowa. Czy to nie pomyłka - technologia mocno przestarzała. W dzisiejszych czasach nie montuje się takich wciągarek.

Odpowiedź:
Utrzymujemy w specyfikacji rodzaj wciągarki "cierna, reduktorowa".

Pytanie 6:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w Umowie: §2 zmienić: "...nie później jednak niż w ciągu 7 tygodni od daty podpisania Umowy."

Odpowiedź:
Zapis pozostaje aktualny.

Pytanie 7:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w Umowie: §12 należy uzupełnić: "...od zgłoszenia awarii, chyba że z przyczyn technicznych wymagany jest dłuższy termin."

Odpowiedź:
Zapis pozostaje aktualny.

Pytanie 8:
zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykonanie panelu dyspozycji ze stali nierdzewnej, o fakturze i wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym? Opis przedmiotu zamówienia w pkt .III, ppkt 3 – kabina dźwigu – kaseta dyspozycji.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie kasety dyspozycji ze stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskami antywandal.

Ochrona Danych Osobowych w RSM