www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.Radom, dnia 19.05.2017r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

  1. ul. Skorupki 11 m. 28
    mieszkanie o powierzchni użytkowej 58,65 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka i w.c.), piętro III w budynku 4 – piętrowym na osiedlu Gołębiów I
    • cena wywoławcza – 151.000 zł w przetargu nieograniczonym
    • wadium – 7.550 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2017 roku w siedzibie Spółdzielni w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104 o godzinie 1300–przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zbywania praw do lokali, z którym można zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w siedzibie Spółdzielni lub w siedzibie Administracji Osiedlowej w Radomiu przy ul. Andersa 10 w godz. od 800 – 1430 lub na stronie internetowej www.rsm.radom.pl

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł w przetargu każdego lokalu.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie podanej kwoty wadium na konto Spółdzielni Nr 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 do dnia przetargu tj. 12.06.2017 do godziny 1000.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, umowy ustanowienia prawa odrębnej własności.

Lokale można oglądać w dniach od 29.05.2017 roku do dnia 09.06.2017 w godz. 1000 - 1200 po uprzednim zgłoszeniu sie do ADM os. Gołębiów I, tel 48 385-77-40 i 41.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy Spółdzielni w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 telefon 48 384 03 66 wew. 32.


Regulamin zbywania praw do lokali

Ochrona Danych Osobowych w RSM